Verificatie diploma


Verificatie diploma aanvragen
De instelling die een verzoek tot verificatie indient kan deze uitsluitend met toestemming van de gediplomeerde bij het Onderwijs Service Centrum (OSC) aanvragen via osc.za@erasmusmc.nl. De kosten voor deze aanvraag zijn € 35,- en dienen door de instelling te worden voldaan. Wanneer alle gegevens kloppen wordt het diploma geverifieerd door middel van een standaard mail. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvraag wordt deze toegestuurd aan zowel de student als aanvrager.

Stukken aanleveren
De volgende zaken moeten door de desbetreffende instelling worden aangeleverd:

Voorwaarden verificatie
De aanvraag van verificatie moet aan onderstaande voorwaarden voldoen: