Coulanceregeling iVTG september 2023

De coulanceregeling is bedoeld voor de studenten die bij de afname op vrijdag 29 september 2023 in de laatste fase (laatste jaar) van hun masteropleiding zitten en aan meetmoment (MM) 23 of 24 hebben deelgenomen of niet hebben deelgenomen maar hier wel voor ingeschreven stonden. Andere studenten hebben nog voldoende toetsmomenten om andere resultaten te laten zien.

In deze regeling zijn twee groepen te onderscheden (zie ook bijlage 5 van de huidige Regels & Richtlijnen van de Examencommissie):

Voor de coulanceregeling is het belangrijk om het verschil te weten tussen meetmoment (MM) en meetniveau. Het meetmoment is de toets waar je je voor inschrijft in Osiris. Het meetniveau is de score die je behaalt. Extra toetsgelegenheid: zaterdag 21 oktober 2023
Studenten uit de groepen 1 en 2 die MM23 of MM24 hebben gemaakt (en een voldoende, onvoldoende of geen afname hebben gemaakt maar wel ingeschreven stonden op 29 september 2023) krijgen een extra toetsgelegenheid a.s. zaterdag op 21 oktober 2023. Deze studenten zijn hier apart over geïnformeerd.

Ook studenten die MM24 al meerdere keren hebben gemaakt maar nog niet behaald en hebben deelgenomen of ingeschreven stonden op 29 september 2023 mogen deelnemen aan deze extra toetsgelegenheid.