Decentrale Selectie Geneeskunde

Selectie 2022

Alle 410 plaatsen zijn gevuld er worden geen nieuwe opleidingsplaatsen meer vrijgegeven. Voor 2022 is de eindstand rangnummer 453. 

Hoogst uitgegeven rangnummers voorgaande collegejaren:
2022 - 453
2021 - 451
2020 - 459
2019 - 452
2018 - 456
2017 - 451

Opleidingscapaciteit
De opleiding Geneeskunde in Rotterdam heeft jaarlijks plaats voor 410 eerstejaars bachelor studenten. Omdat er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken heeft de opleiding geneeskunde een numerus fixus. Kandidaten doorlopen een decentrale selectieprocedure. Houd er rekening mee dat de procedure per selectiejaar kan wijzigen. De meest actuele procedure staat op onze website. De invulling ervan verschilt per universiteit.

Goed voorbereid
Alles wat je moet weten over de selectieprocedure vind je op onze 
website. Lees deze informatie zorgvuldig door zodat je op de hoogte bent van ├ílle ins en outs en goed voorbereid van start kunt gaan met de selectieprocedure. 
Tijdens de 
coachingsdag
, die wordt georganiseerd door het Erasmus MC, bereiden we je voor op de selectieprocedure. Aanmelden kan tot 5 december.

Hoe groot zijn mijn kansen?
De opleiding Geneeskunde kan helaas geen uitspraken doen over hoe groot de kans voor jou is om geselecteerd te worden, dit is van teveel factoren afhankelijk en niet in te schatten. Elk jaar selecteert de opleiding Geneeskunde die 410 kandidaten, die de selectieprocedure het best hebben doorlopen. 

Berichtgeving via e-mail
Tijdens de decentrale selectie vindt de communicatie tussen de opleiding Geneeskunde en de kandidaat uitsluitend plaats via e-mail. Wij verzoeken onze kandidaten om onze e-mails (extensie 'erasmusmc.nl' en 'eur.nl') als veilig aan te merken. Als je dit niet doet, kan het zijn dat je belangrijke berichten mist en wijzen wij iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van eventuele gemiste berichten en de hieruit voortkomende gevolgen uitdrukkelijk van de hand. Controleer bovendien regelmatig je spambox op  mogelijke e-mails. 

Route A of B
Naar aanleiding van je vooropleiding doorloop je de selectie via route A of B. Het is dus niet mogelijk om zelf voor een route te kiezen. Informatie over de routes vind je op de pagina; 
Praktische informatie
.

Directe selectie
Heb je bericht ontvangen dat je direct bent geselecteerd? Houd er dan rekening mee dat je niet meteen een plaats krijgt aangeboden. Je krijgt je volgnummer op 15 april als de uitslag door Studielink wordt bekendgemaakt. Daarna kun je de aangeboden plaats accepteren. In het tijdspad zie je wanneer de uitslag per e-mail wordt bekengemaakt.

Toetsen
Op een zaterdag in maart 2022 nemen we de toetsen af in Rotterdam. NB: Indien in verband met Corona aangepaste maatregelen nodig zijn, zullen de toetsen digitaal worden afgenomen waarbij gebruik gemaakt wordt van online surveillance.

Kandidaten die woonachtig zijn buiten Europa of minimaal 3 maanden buiten Europa verblijven en die daarom niet in Rotterdam aanwezig kunnen zijn op de toetsdag, kunnen de toetsen online maken. Hiervoor gelden enkele voorwaarden:


Online deelname aan de toetsen is uitsluitend mogelijk op de reguliere toetsdagen in maart 2022. Wegens eventueel tijdsverschil is het mogelijk dat de afname van de toetsen op een voor de kandidaat ongunstig tijdstip valt.

Accepteren opleidingsplaats
Op 15 april wordt de uitslag via Studielink bekendgemaakt en krijg je je volgnummer. Vanaf dat moment kun je je plaats accepteren. Heb je een plaats aangeboden gekregen voor de opleiding Geneeskunde? Zorg er dan voor dat je op tijd je plaats accepteert via Studielink. Wanneer je dit niet op tijd doet, wordt je plaats aan een andere kandidaat aangeboden. Meer informatie hierover vind je op de website; 
Studiekeuze123
.

Rangnummer boven 410
Heb je een rangnummer ontvangen dat net boven de 410 uitkomt? Dan is het mogelijk dat je later alsnog een plek aangeboden krijgt. Wanneer een kandidaat een plaats weigert of niet voldoet aan de vooropleidingseisen, wordt de vrijgekomen plaats aan de kandidaat met het daaropvolgende rangnummer (boven de 410) aangeboden. Het heeft geen zin om hierover te bellen of mailen. Dit gebeurt namelijk automatisch via Studielink.

Aan de inhoud van bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend.