Bloktoets

Let op: Deze pagina is op 6 mei 2022 voor het laatst geüpdate.
Vanaf vrijdag 3 september 2021 vinden de bloktoetsen plaats in het Erasmus MC. In het rooster kun je zien welke bloktoets wanneer plaatsvindt en welke zalen hiervoor beschikbaar zijn.

Laatste afname bloktoetsen
Hieronder vind je de data van de laatste afnames van de bloktoets. Indien je de betreffende deeltoets na de laatste herkansingsmogelijkheid niet hebt gehaald, zul je overgaan op de iVTG. 

IG: 10-09-2021
HK: 10-09-2021
KGGV: 14-01-2022

PN: 06-05-2022
DKO: 29-07-2022
HS: 18-11-2022

Deel- en herhaaltoets

Aan het eind van ieder serie A- en B coschap vindt een digitale bloktoets plaats. Een bloktoets bestaat uit meerdere deeltoets(en) en één herhaaltoets. Zie het schema verderop.

Deelname
Het OSC zet op studentniveau alle toetsen klaar. Het is dus belangrijk dat je deelname bekend is, anders zijn er geen toetsen beschikbaar in het toetssysteem TestVision. Aanmelden voor de eerste gelegenheid van een bloktoets is niet nodig, mits je op het voor jou geplande toetsmoment komt. Vooralsnog is dit op de voorlaatste vrijdag van je coschap.

Vanaf 29 maart 2022 is het maken van één of meerdere losse deeltoetsen is niet meer mogelijk. Je kunt je ook niet meer voor een individuele deeltoets afmelden. Dit betekent dus dat je tijdens een afname alle voor jou nog openstaande deeltoetsen maakt.

Beoordeling
Binnen de bloktoets heeft iedere deeltoets een aparte beoordeling met een eigen toetsresultaat. Haal je voor een of meerdere deeltoetsen en/of herhaaltoets(en) een onvoldoende? Dan moet je de betreffende toets(en) herkansen.

Aanmelden bloktoets + 1e herkansing
Aanmelden voor de bloktoets en een eerste herkansing (2e tentamenkans) van een niet behaald toetsonderdeel is niet nodig, mits je de toets in de opvolgende week herkanst (op de laatste vrijdag van je coschap).

Aanmelden 2e herkansing
Als je een bloktoets of een deel daarvan voor de tweede keer wil herkansen (3e tentamenkans), dan stuur je hiervoor een mail aan het Onderwijs Service Centrum (OSC), met de datum van jouw voorkeur. In het rooster kun je zien welke bloktoetsen op welke dag worden opgenomen. Let op: houd rekening met de laatste datamogelijkheden (zie onderaan dit item) van de bloktoetsen i.v.m. overgang naar de iVTG.

Inschrijving/Osiris Student
Je inschrijving is niet zichtbaar. Dit komt door de grote toetsfrequentie, waardoor het niet mogelijk is dit in Osiris te registreren.

Tentamen maken op locatie
De bloktoetsen beginnen om 09:30. Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor het tentamen, maar kom niet eerder dan 09:15. Ben je te laat, dan mag je niet meer deelnemen aan het tentamen.

Afmelden
Neem minimaal twee dagen vooraf contact op met het OSC indien je met reden verhinderd bent en/of toestemming hebt van de examencommissie om je toets(en) op een ander moment te doen. Besluit je niet mee te doen met een tentamenmoment en heb je je niet afgemeld, neem dan zelf contact op met het OSC om een nieuwe datum in te plannen (kijk daarvoor in het rooster). Let op: houd rekening met de laatste datamogelijkheden (zie bovenaan in dit item) van de bloktoetsen i.v.m. overgang naar de iVTG.

Let op! Zonder een afmelding per e-mail voorafgaand aan de bloktoets bij het OSC zal voor de toetsafname waarvoor je ingeschreven staat een onvoldoende (resultaat 1) worden geregistreerd en is de afnamepoging geldend en gebruikt.   

Tentamenkansen deeltoets
Voor een deeltoets krijg je drie tentamenkansen. Wanneer je na de tweede herkansing (3e tentamenkans) opnieuw een onvoldoende haalt voor een deeltoets, geeft het OSC dit door aan de examencommissie. De examencommissie besluit of je al dan niet zult overgaan op de iVTG.

Tentamenkansen herhaaltoets
De herhaaltoets mag je onbeperkt herkansen, maar alle herhaaltoetsen moeten behaald zijn voor de serie C coschappen (voordat je dus aan je oudste coschap kunt beginnen). Meer hierover lees je in de OER
                                                                                                                                                                                


Studenten met een voorziening
Studenten die (bij de examencommissie) geregistreerd staan met een extra tijd voorziening, ontvangen aan het eind van de toets extra tijd. Lees voor meer informatie de OER.

Coschap buitenland
Uitsluitend wanneer je een coschap in het buitenland loopt kun je de datum voor de bloktoets wijzigen. Stuur in dit geval een e-mail naar het OSC.

Bekendmaking resultaten en inzage
Direct na afloop van de bloktoets wordt het voorlopig behaalde resultaat weergegeven met een resultaatoverzicht. De bloktoets wordt vervolgens door de betreffende docent nagekeken en de woensdag daaropvolgend worden de definitieve resultaten bekengemaakt via OSIRIS. Indien gewenst kun je een meer uitgebreide inzage aanvragen bij de examinator, de contactgegevens kun je vinden in de bereikbaarheidsgids. Hieronder vind je welke examinator bij welke discipline hoort.

Discipline Examinator
KG Patricia Kalkman
GV Suzanne Peeters
PSY Walter van den Broek
NEU Fop van Kooten
DER Petra Dikrama
KNO Paul Nagtegaal
OHK Wishal Ramdas
HAG Nathalie van der Haar
SOC Suzie Otto
Herhaaltoets Judith Buteijn-Geuze


Studiepunten
Zowel het praktische deel (coschap) als het theoretische deel (bloktoets) moeten met een voldoende zijn afgerond om de bijbehorende studiepunten (EC) te krijgen.

Meer informatie?
Wil je meer weten over de regels omtrent de bloktoets? Lees dan de OERen de bijlagen achterin het document (zoekwoord: bloktoets).

Locatie
Kijk in het tentamenrooster en de informatiemail in welke ruimte je tijdens de bloktoets plaats moet nemen. Eten en drinken is in deze ruimtes niet toegestaan (m.u.v. water).

Legitimatie
Je dient je EMC pas óf collegekaart in combinatie met een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort, ID kaart) te laten zien. Houd er rekening mee dat je de EMC-pas nodig hebt om sommige ruimtes te bereiken.

Toetsduur
Studenten hebben twee en een halfuur tijd om de bloktoets te maken.

Alternatieve tentamenplaats
Indien je door gezondheidsklachten of quarantaineverplichting niet fysiek mag deelnemen aan het tentamen, dien je het tentamen via online proctoring te maken. Je kunt in dat geval via Osiris Zaak een verzoek indienen voor een afwijkende tentamenplaats. De zaak heet ‘Aanvragen tentamenplaats in het M-gebouw of via online proctoring’. In het aanvraagformulier staat meer informatie over wat er van je verwacht wordt in deze situaties. 

Als je een aanvraag voor Online Proctoring doet, dan kun je in het formulier bij 'vak' het coschap aangeven dat bij de bloktoets hoort. Bij het OSC is bekend welke deeltoets(en) je moet maken.