Online Proctoring

Per 1 september 2022 is Online Proctoring als standaard optie komen te vervallen en worden studenten fysiek aanwezig geacht bij tentamens. Wil je toch Online Proctoring aanvragen, i.v.m. persoonlijke omstandigheden, dan dien je hiervoor contact op te nemen met de Studieadviseur en een aanvraag in te dienen via Osiris Zaak. De aanvraag moet ruim van te voren (72 uur) worden gedaan en ondersteund zijn van bewijs.

Er zijn twee verschillende scenario’s waarbij je Online Proctoring kunt aanvragen via OSIRIS Zaak:

  1. Indien je een functiebeperking hebt. Hiervoor wordt de zaak ‘Request provisions’ gebruikt;
  2. Indien je een topsport status hebt of in het buitenland zit tijdens je studie. Hiervoor wordt de zaak ‘Request exams Erasmus Elite Sport / Studying abroad’ gebruikt.

Meer informatie over Online Proctoring vind je hier.