Samenvatting vraag-maar-raak-sessie loting

Op 18 juni is er een ‘Vraag maar raak’ sessie geweest voor vragen m.b.t. de loting van augustus 2021.
Dit is een samenvatting van deze sessie, met een aantal veelgestelde vragen en een aantal punten nader toegelicht.  

Aantallen studenten loting april 2021 
Bij de loting van April 2021 waren er 275 aanmeldingen. 180 studenten zijn geplaatst, 95 studenten zijn uitgeloot.  

‘Hoe heeft het kunnen gebeuren dat er zo veel studenten zijn uitgeloot?’  
Het bachelor 3 cohort dat mee mocht loten was een stuk groter dan gebruikelijk, hierdoor waren er meer aanmeldingen dan verwacht. We vermoeden dat door Covid-19 minder studenten hebben gekozen voor een tussenjaar, een reis naar het buitenland of een andere master. Door de vele aanmeldingen, zijn er studenten uitgeloot. Dit uitloten is nog niet eerder gebeurd, maar staat wel als mogelijkheid genoemd in art. 2.4 lid 9 van de ‘Regeling voor verdeling van instroommomenten’.  

Hoe kan het dan dat er ná de loting van April 2021 nog 95 plekken beschikbaar zijn in collegejaar 2021-2022?  
Volgens art. 2.4 lid 7 van de ‘Regeling voor verdeling van instroommomenten’ worden de beschikbare plekken van instroommomenten 3, 4 en 5 naar rato verloot. Zo blijven er plekken in deze instroommomenten beschikbaar voor de studenten die in augustus voor het eerst mee mogen loten.  
Volgens de regeling worden deze 95 beschikbare plekken volgens de weging verloot onder de studenten die in augustus 2021 voor het eerst mee loten. Daarbij zijn 40% van de plekken beschikbaar voor studenten in categorie A, 50% voor categorie B, en 10% voor categorie C.  

Gevolgen voor studenten die zijn uitgeloot
Wat zijn de consequenties voor de 95 studenten die uitgeloot zijn in april 2021? 
Deze studenten mogen mee loten voor collegejaar 2021-2022 én 2022-2023. Belangrijk hierbij is wel dat de beschikbare plekken in 2021-2022 eerst volgens de weging verloot worden onder de studenten die in augustus 2021 voor het eerst mee loten. Is deze groep kleiner dan verwacht en zijn er plekken over in 2021-2022, dan worden deze verloot onder de studenten die in april zijn uitgeloot (ook volgens de weging). Studenten die geen plek krijgen in 2021-2022, loten automatisch mee voor 2022-2023.  
De studenten die uitgeloot zijn, mogen zich weer aanmelden voor 2021-2022. 

Wat gebeurt er met wachttijd? 
Voor veel studenten zal er een wachttijd zijn. Hoe lang de wachttijd wordt, is pas bekend na de loting in augustus. Heb je wachttijd, dan kan je deze tijd invullen met opties als het doen van je masteronderzoek, werken, reizen of het volgen van een andere master, zoals HEPL (Health Economics, Policy & Law) of HCM (Health Care Management).  
Je betaalt alleen collegegeld als je ingeschreven staat voor de opleiding, maar je hoeft je pas in te schrijven per 1e van de maand waarin je daad werkelijk start met het onderwijs voor de coschappen, of Methoden van Onderzoek/Masteronderzoek.  

Financiële tegemoetkoming bij wachttijd in de master geneeskunde 
Kies je er voor om ingeschreven te staan bij de EUR voor de opleiding geneeskunde, maar kan je geen onderwijs volgen of masteronderzoek doen? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming. Voor meer informatie over deze financiële tegemoetkoming, kijk hier

Loting augustus 2021
Voor informatie en data omtrent de loting van augustus 2021, zie het item ‘Coschappen en Loting.’ 
Een aanvulling op dit item: 
Zowel de studenten die in April 2021 uitgeloot zijn, als de studenten die in augustus voor het eerst mee loten krijgen een uitnodiging met instructies voor hoe ze mee kunnen doen aan de loting.