iVTG

Let op, dit item is als laatste geüpdate op 09-02-2023

interuniversitaire VoortgangsToets Geneeskunde

Vanaf september 2022 wordt in de master Geneeskunde de iVTG op adaptieve wijze afgenomen. Hierbij krijg je vragen uit een vragenbank voorgelegd die naarmate de reeks vordert steeds beter passen bij jouw kennisniveau. Elke volgende vraag in de toets is gebaseerd op de prestatie op de voorgaande vragen. Dus, als je een vraag goed beantwoordt, krijg je een moeilijkere vraag. Had je de vraag fout, dan krijg je een makkelijkere vraag. Iedere opvolgende afname maak je op een hoger niveau, ook als je een voorgaande toets niet behaald hebt.

Meer informatie over de adaptieve iVTG is te vinden op de website van de iVTG. Ook vindt je hier antwoorden te vinden op vaker gestelde vragen over de adaptieve voortgangstoets onder FAQ.

Elk masterjaar vinden er 4 iVTGs plaats. In totaal zijn er dus 12 iVTGs.

Wie maakt de iVTG?
Iedereen die voor de master Geneeskunde staat ingeschreven en onderwijs (coschappen, Methoden van Onderzoek en Masteronderzoek) volgt, maakt de iVTG. Is dit voor jou het geval? Dan dien je jezelf in te schrijven voor de iVTG.

Zelf inschrijven via OSIRIS Student
Vanaf september 2022 schrijven studenten zichzelf in voor de iVTG. Meer informatie over tentameninschrijvingen vind je in het STiP item Tentameninschrijvingen en -resultaten.

Neem je voor het eerst deel aan de iVTG? Dan schrijf je je in voor niveau 13.

Heb je al eerder deelgenomen? Dan schrijf je jezelf in voor het eerstvolgende niveau waaraan je moet deelnemen. Voorbeeld: heb je de vorige keer de iVTG op niveau 16 gemaakt, dan schrijf je nu in voor niveau 17. Dit zal automatisch zichtbaar zijn in OSIRIS Student. Ook als niet hebt deelgenomen aan het laatste niveau, ga je door met het eerstvolgende niveau.

Belangrijk! Volg je onderwijs op het moment van de iVTG afname, maar besluit je niet deel te nemen aan de iVTG, dan is het alsnog van belang dat je je inschrijft. Je zult dan een D als resultaat krijgen voor het betreffende niveau, hiermee kun je je bij de eerstvolgende iVTG weer inschrijven op het opvolgende niveau. Besluit je niet deel te nemen aan de iVTG, dan hoef je je niet per mail af te melden.

Voorbereiding & oefentoets
Kijk op de website van de iVTG voor tips om je goed voor te bereiden op de toets. Hier kun je ook een oefentoets vinden. Daarnaast zijn er op de website van Arts in Spé toetsen van enkele jaren terug in zijn geheel terug te vinden. Tenslotte bestaat er de mogelijkheid om via de Plexuz app oefenvragen te maken.

Advies van het VUmc
Andere geneeskunde faculteiten zijn al langere tijd bezig met de iVTG. Lees de tips en adviezen van het VUmc eens door.

Locatie 
De iVTG wordt afgenomen op de Campus Woudestein in het Van der Goot gebouw (M-hal). Ben je meer dan 15 minuten te laat? Dan kun je niet meer deelnemen aan de toets. Is de locatie elders, dan informeert het OSC je hierover.

TestVision
De iVTG wordt afgenomen via een Chromebook van de EUR in het toetsprogramma 'iVTG TestVision'.

Geen Online Proctoring
Het is niet mogelijk om de iVTG via Online Proctoring te maken.

Kladpapier
Op landelijk niveau is afgesproken dat vanaf februari 2023 kladpapier mag worden gebruikt tijdens het maken van de iVTG. Dit kladpapier dient na afloop van de toets en/of bij het verlaten van de tentamenzaal bij de surveillant ingeleverd te worden.

Deelnemen iVTG in het buitenland
Volg je op het moment van een iVTG afname onderwijs in het buitenland? Dan bestaat de mogelijkheid om vanuit het buitenland deel te nemen aan de iVTG. Dit is echter geen verplichting.

Aanvraagproces
Het aanvragen van het deelnemen aan de iVTG vanuit het buitenland verloopt via Osiris Zaak. De zaak heet ‘Afname iVTG in het buitenland’. Na het indienen van het aanvraagformulier zal eerst het OSC controleren of je daadwerkelijk deel kan nemen aan de afname van de iVTG. Vervolgens zullen de andere betrokken partijen de aanvraag beoordelen. In volgorde zijn dit: surveillant op locatie, examinator iVTG en de Examencommissie Erasmus MC. Bij een akkoord van alle partijen zal het OSC de afname klaar zetten. Let op! Je moet je zelf ook nog inschrijven via OSIRIS. Dit kan voorafgaand aan een goedgekeurde aanvraag.

Resultaat
iVTG TestVision geeft je niet direct een score. Je kunt op de resultaatpagina van iVTG TestVision wel het voorlopig aantal goede en foute antwoorden zien. De uitslag zal via Osiris aan je bekend gemaakt worden. De resultaten worden dan ook in ProF opgenomen. Let op! Wanneer je een score hebt behaald dat gelijk staat aan een hoger niveau dan waar jij je voor hebt ingeschreven, betekent dit niet dat je het hogere niveau behaald hebt. Dit is alleen een indicatie. Je hebt alleen een resultaat voor het niveau waarvoor je bent ingeschreven.

ProF
Om in te loggen in ProF, kies je voor 'Erasmus Universiteit Rotterdam' en log je in met je ERNA-account. Let op dat je alleen kan inloggen in ProF als je al een iVTG hebt gemaakt. Voor meer informatie, klik hier.

Eindbeoordeling
In de Regels & Richtlijnen van de Examencommissiekun je terugvinden wat je eindbeoordeling per masterjaar is, gebaseerd op de verschillende scores die je per iVTG-afname zou kunnen halen. Op het moment dat je niveau 24 van de iVTG zou behalen, worden sowieso alle ECTs voor de iVTG toegekend.

In ProF kun je ook een scoretabel terugvinden. Hierin zie je wat op andere niveaus zou hebben gescoord, als je op dat moment op dat niveau de iVTG zou hebben gemaakt. Dit betekent dus niet dat je ook de score van dat andere niveau hebt gehaald.

Voorlichting
De webinar die op 14 september 2022 werd gegegeven, is terug te kijken op YouTube.