iVTG

Let op, dit item is als laatste geüpdate op 09-02-2023

interuniversitaire VoortgangsToets Geneeskunde

Vanaf september 2022 wordt in de master Geneeskunde de iVTG op adaptieve wijze afgenomen. Hierbij krijg je vragen uit een vragenbank voorgelegd die naarmate de reeks vordert steeds beter passen bij jouw kennisniveau. Elke volgende vraag in de toets is gebaseerd op de prestatie van de voorgaande vragen. Dus, als je een vraag goed beantwoordt, krijg je een moeilijkere vraag. Had je de vraag fout, dan krijg je een makkelijkere vraag. Iedere opvolgende afname maak je op een hoger meetmoment (MM), ook als je het voorgaande meetmoment niet behaald hebt.

Meer informatie over de adaptieve iVTG is te vinden op de website van de iVTG. Ook vind je hierantwoorden op vaker gestelde vragen over de adaptieve voortgangstoets onder FAQ.

Elk masterjaar vinden er 4 iVTGs plaats. In totaal zijn er dus 12 iVTGs.

Wie maakt de iVTG?
Iedereen die voor de master Geneeskunde staat ingeschreven en onderwijs (coschappen, Methoden van Onderzoek en Masteronderzoek) volgt, maakt de iVTG. Is dit voor jou het geval? Dan dien je jezelf in te schrijven voor de iVTG.

Zelf inschrijven via OSIRIS Student
Vanaf september 2022 schrijven studenten zichzelf in voor de iVTG. Meer informatie over tentameninschrijvingen vind je in het STiP item Tentameninschrijvingen en -resultaten.

Neem je voor het eerst deel aan de iVTG? Dan schrijf je je in voor meetmoment 13.

Heb je al eerder deelgenomen? Dan schrijf je jezelf in voor het eerstvolgende meetmoment waaraan je moet deelnemen. Voorbeeld: heb je de vorige keer de iVTG op meetmoment 16 deelgenomen, dan schrijf je nu in voor meetmoment 17. Dit zal automatisch zichtbaar zijn in OSIRIS Student. Ook als je de afgelopen keer niet hebt deelgenomen, ga je door met het eerstvolgende meetmoment.

Belangrijk! Volg je onderwijs op het moment van de iVTG afname, maar besluit je niet deel te nemen aan de iVTG, dan is het alsnog van belang dat je je inschrijft. Je zult dan een D als resultaat krijgen voor het betreffende meetmoment, hiermee kun je je bij de eerstvolgende iVTG weer inschrijven op het opvolgende meetmoment. Besluit je niet deel te nemen aan de iVTG, dan hoef je je niet per mail af te melden.

Herijking aanvragen
Klopt er volgens jou iets niet over het eerstvolgende meetmoment dat jij dient te maken? Dan kun je een herijking aanvragen via Osiris Zaak. Je dient je aanvraag minimaal 2 weken voor de eerstvolgende iVTG-afname in te dienen.

Voorbereiding & oefentoets
Kijk op de website van de iVTG voor tips om je goed voor te bereiden op de toets. Hier kun je ook een oefentoets vinden. Daarnaast zijn er op de website van Arts in Spé toetsen van enkele jaren terug in zijn geheel terug te vinden. Tenslotte bestaat er de mogelijkheid om via de Plexuz app oefenvragen te maken.


Advies van het VUmc
Andere geneeskunde faculteiten zijn al langere tijd bezig met de iVTG. Lees de tips en adviezen van het VUmc eens door.

Locatie 
De iVTG wordt afgenomen op de Campus Woudestein in het Exam Centre (S Building).Ben je meer dan 15 minuten te laat? Dan kun je niet meer deelnemen aan de toets. Is de locatie elders, dan informeert het OSC je hierover.

Afname iVTG vanuit het buitenland is niet toegestaan. Zit je in het buitenland tijdens de iVTG? Dan kun je de betreffende meetmomenten die dan plaatsvinden overslaan. Je dient jezelf dan wel in te schrijven, maar neemt in dat geval niet deel.

TestVision
De iVTG wordt afgenomen via een Chromebook van de EUR in het toetsprogramma 'iVTG TestVision'.

Geen Online Proctoring
Het is niet mogelijk om de iVTG via Online Proctoring te maken.

Kladpapier
Op landelijk niveau is afgesproken dat vanaf februari 2023 kladpapier mag worden gebruikt tijdens het maken van de iVTG. Dit kladpapier dient na afloop van de toets en/of bij het verlaten van de tentamenzaal bij de surveillant ingeleverd te worden.

Resultaat
iVTG TestVision geeft je niet direct een score. Je kunt op de resultaatpagina van iVTG TestVision wel het voorlopig aantal goede en foute antwoorden zien. De uitslag zal via Osiris aan je bekend gemaakt worden. De resultaten worden dan ook in ProF opgenomen. Let op! Wanneer je een score hebt behaald dat gelijk staat aan een hoger meemoment dan waar jij je voor hebt ingeschreven, betekent dit niet dat je het hogere meetmoment behaald hebt. Dit is alleen een indicatie. Je hebt alleen een resultaat voor het meetmoment waarvoor je bent ingeschreven.

ProF
Om in te loggen in ProF, kies je voor 'Erasmus Universiteit Rotterdam' en log je in met je ERNA-account. Let op dat je alleen kan inloggen in ProF als je al een iVTG hebt gemaakt. Voor meer informatie, klik hier.

Eindbeoordeling
In de Regels & Richtlijnen van de Examencommissiekun je terugvinden wat je eindbeoordeling per masterjaar is, gebaseerd op de verschillende scores die je per iVTG-afname zou kunnen halen. Op het moment dat je meetmoment 24 van de iVTG haalt, heb je recht op alle studiepunten voor de iVTG.

In ProF kun je ook een scoretabel terugvinden. Hierin zie je wat op andere niveaus zou hebben gescoord, als je op dat moment op dat niveau de iVTG zou hebben gemaakt. Dit betekent dus niet dat je ook de score van dat andere niveau hebt gehaald.

Voorlichting
De webinar die op 14 september 2022 werd gegegeven, is terug te kijken op YouTube.