Erasmus MC pas studenten

Verplicht zichtbaar dragen
De Erasmus MC-pas dient ter identificatie en toegang tot verschillende gebouwdelen. Alle studenten en medewerkers van het Erasmus MC zijn verplicht de pas zichtbaar te dragen, ook in het Onderwijscentrum.

Legitimeren
Bij tentamens is identificatie uitsluitend mogelijk met de Erasmus MC-pas of collegekaart van de TU in combinatie met een geldig legitimatiebewijs. Er kunnen toegangscontroles plaatsvinden en je kunt door medewerkers van de Beveiliging en het Onderwijs Service Centrum (OSC) gevraagd worden je te legitimeren.

Erasmus MC-pas maken
In de maand september krijgen alle eerstejaars studenten tijdens het indtroductiemoment op de 1e college dag in het Erasmus MC de Erasmus MC studenten pas. Als je verhinderd bent, kun je bij de Servicedesk, Fe-209, een nieuwe afspraak maken.

Nieuwe pas maken
Je kunt een pas laten maken bij de Servicedesk (Fe-209). Bij verlies of beschadiging van de pas kun je tegen betaling van €10,- euro een nieuwe pas laten maken. In geval van diefstal kan dit met een kopie van je aangifte kosteloos.

Problemen met pas
Sta je goed ingeschreven maar de Servicedesk kan geen pas voor je maken of werkt de pas niet (meer)? Controleer dan eerst in Studielink of je inschrijving echt voltooid is en of deze actief is. Check of je alle stappen hebt ondernomen tijdens het inschrijfproces. Is alles in orde maar je pas doet het nog steeds niet? Dan heeft de TU Delft of de EUR je inschrijving nog niet voltooid. Je kunt contact op nemen met de TU Delft of het Erasmus Studenten Service Centrum(ESSC). Wanneer je pas kapot is kan je terecht bij de Servicedesk (Fe-209).

Pas inleveren
Na beëindiging van je studie, dien je de Erasmus MC-pas in te leveren. De Erasmus MC–pas kun je inleveren bij de Servicedesk, balie 3 + 4, Fe-209 (witte balie). Houd er rekening mee dat Personeels- en salarisadministratie een boete oplegt indien de pas niet wordt ingeleverd. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de Servicedesk (010-7044441).

Bezoekerspas faculteitsgebouw
De receptie van het faculteitsgebouw verstrekt geen bezoekerspassen meer aan medewerkers en studenten die hun Erasmus MC-pas niet bij zich hebben. Heb je een tijdelijke pas nodig? Dan kun je hiervoor terecht bij de Servicedesk (Fe-209). De Servicedesk verstrekt kosteloos een duplicaatpas die gelijk is aan de originele pas. Deze duplicaatpas moet binnen twee weken na uitgifte weer worden afgegeven bij de Servicedesk. Voor vragen hierover kun je terecht bij de receptie van de Servicedesk of bellen naar 010-7044441.