BBL/duaal

Duaal/BBL
Zoek je als tweede- of derdejaars verpleegkunde een aantrekkelijke leeromgeving? Dan zijn wij ook op zoek naar jou! Meer informatie over het leren en werken vind je terug op de welkomstpagina

Toelatingseisen
Om voor het duale/BBL traject in aanmerking te komen moet je voldoen aan de volgende toelatingseisen:

Sollicitatie
Het formulier waarmee je kan solliciteren staat open tijdens de onderstaande termijnen. Eerder of later solliciteren is niet mogelijk. Via de mail word je op de hoogte gesteld of je wordt uitgenodigd en hoe de verdere procedure zal verlopen.

De selectiedagen vinden plaats op

Na de sluitingsdatum zal een eerste selectie plaatsvinden op basis van de ontvangen aanmeldformulieren. Kandidaten krijgen op basis hiervan een uitnodiging voor het selectiemoment, of een afwijzing.

Contact
Heb je meer vragen? Neem dan contact met ons op.