Aanleveren documenten inschrijving

Overeenkomst/POK van school
De POK (MBO-V), onderwijs-arbeids-overeenkomst (Duaal HBO-V), onderwijs-leer-overeenkomst (Flexibele deeltijd doorstroom HBO-V) of stage-overeenkomst (Voltijd HBO-V) van school moet met handtekening vóór de eerste stagedag ingeleverd zijn bij stagebureau.zorg@erasmusmc.nl. Heb je de POK/stageovereenkomst op de eerste dag niet ingeleverd, dan worden de school en de stageafdeling geïnformeerd en heeft dit gevolgen voor de stage. 

Ook bij een verlenging lever je voor dat deel een overeenkomst aan.

BOL/Voltijd
Je ontvangt via de e-mail van Stagebureau Verpleegkunde een mail met daarin het verzoek om aan te leveren:

BBL/Duaal
Je ontvangt via de e-mail van Stagebureau Verpleegkunde een mail met daarin het verzoek om aan te leveren:

Indien bij de onderwijsinstelling instellingscollegegeld van toepassing is, bedraagt de vergoeding maximaal het bedrag van het wettelijk collegegeld. Meer informatie hierover is onder andere te vinden op de site van de Rijksoverheid. 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (alleen voor BBL/Duaal) 
Nieuwe medewerkers zijn verplicht een verklaring omtrent gedrag aan te leveren. De PSA stuurt je een mail met een link om je VOG aan te vragen. Het document moet binnen 2 maanden na je indiensttreding ingeleverd zijn bij de PSA. Zodra het document binnen is, krijg je de kosten vergoed bij het eerst mogelijke salaris.