Praktische zaken

Praktische zaken
De Personeels- & Salarisadministratie (PSA) is verantwoordelijk voor:

Foto personeelspas aanleveren
Op de eerste stagedag ga je je personeelspas halen, zie Erasmus MC pas & HR Selfservice. Nadat je van stagebureau verpleegkunde bericht hebt gekregen mail je, uiterlijk de donderdag tot 14.00 uur voor de start van je stage, je pasfoto als JPEG bestand en je microsectienummer naar servicedesk@erasmusmc.nl. Je Erasmus MC wordt dan voor je klaar gelegd op de eerste stagedag. Het moet een duidelijke foto zijn, zoals de foto op je paspoort of ID kaart. Het mag geen foto zijn waar je hoofd schuin op staat of vanuit een bepaalde hoek is genomen. Ook mag het geen foto met een filter zijn. Het is bij ons wel toegestaan om te lachen op de foto. Indien je geen pasfoto hebt kun je op de dag zelf een foto in het Erasmus MC laten maken. Kyc
Kyc is de webbased stage app van de Stagemonitor in de regio van deRotterdamseZorg. Hier vindt je informatie over de stageperiode en de afdeling waar je gaat stage lopen. Je krijgt hiervoor een uitnodiging vanuit het programma via het mailadres van  school. Het stroomschema voor het aanmaken van een account vind je hier, samen met de uitleg hoe je bij de afdelingsinformatie komt. Deze heb je nodig om contact te leggen met de afdeling.

Afspraak maken afdeling
Ongeveer drie à vier weken vooraf aan de stage maak je telefonisch of via de e-mail een afspraak met de afdeling. Tijdens de afspraak wordt wederzijds informatie uitgewisseld met betrekking tot de stage. De contact gegevens van de afdeling vind je in Stagkijk.

Infectiepreventie
Voordat je kan starten met je stage bekijk je de instructiefilm ‘Infectiepreventie’. Via de volgende link vind je de instructiefilm. Meer informatie kan je hier vinden of zoek in Agora op ‘Infectieprevetie unit’. Let op! Deze link kan je alleen gebruiken als je op het netwerk van het Erasmus MC zit en ingelogd bent op Agora.

Intredeonderzoek bij de Screeningsunit
Bij het intredeonderzoek kijken we naar je vaccinatiestatus, doorgemaakte kinderziekten, eventuele andere vaccinatiebewijzen en mogelijk MRSA-contact. Onderstaande formulieren vul je ruim vooraf aan de stage in en stuur je naar screeningsunit@erasmusmc.nl:

Een TBC-verklaring mag maximaal 6 maanden oud zijn. Bij vragen kan je bellen met de screeningsunit. Als de screeningsunit naar aanleiding van je ingestuurde formulieren vragen heeft, dan nemen zij telefonisch contact met je op. Wanneer de ingestuurde documenten akkoord zijn ontvang je daarvan een bevestiging per mail. Als je geen bevestiging per mail hebt ontvangen van de screeningsunit dan kan je niet beginnen aan je stage!