POP-PAP en Startdocument

POP-PAP/Startdocument en document Ziektebeelden van theorie naar praktijk
Een goede voorbereiding op de stage is belangrijk, zodat je direct kunt beginnen met leren en ontwikkelen in de praktijk. Er is een praktijkopdracht ziektebeelden gemaakt waarin de opdrachten van de onderwijsinstellingen zijn verwerkt. Maak bij de voorbereiding op de stage ook gebruik van het leerplaatsprofiel van de afdeling. Bij aanvang van de stage geef je mondeling bij de praktijkbegeleider aan op welke wijze je je hebt voorbereid op de stage en verwerk je je leerdoelen in het POP/PAP of Startdocument. Let op: De afdelingen in het Erasmus MC hebben geen eigen opdrachten die je uit moet werken!

Het POP/PAP/Startdocument moet goedgekeurd zijn binnen de door school gestelde termijn. Een niet binnen de afgesproken termijn goedgekeurde POP/PAP/Startdocument kan gevolgen hebben voor je stage.


Stagepaspoort
Vooraf aan de stage vul je het Stagepaspoortin en je bespreekt de inhoud aan het begin van de stage met de praktijkbegeleider.  

Regeling voorbehouden handelingen
In de regeling voorbehouden handelingen staat aangegeven welke procedure gevolgd moet worden voor het aanleren en zelfstandig of onder toezicht uitvoeren van voorbehouden of risicovolle handelingen.

HBO-V
HBO-V studenten vullen een Startdocument in. Voor de ontwikkeling van leerdoelen gebruik je het startdocument en je verzamelt daarin de bewijzen via het formulier bewijslast HBO-V. 

MBO-V
Als MBO-V student maak je een POP en PAP waarin je naast de opdrachten voor school de afdelings- en persoonlijke leerdoelen opneemt. Gedurende de stage heb je elke 5 weken een evaluatie- of beoordelingsgesprek. Je gebruikt het feedbackformulier voor leerdoelen. De richtlijn voor het invullen is 2 keer per week. Jij als student en de begeleider vullen afzonderlijk in of het leerdoel is behaald of nog verder ontwikkeld moet worden.