Leerplaatsprofielen

Leerplaatsprofielen
Op elke verpleegafdeling worden patiënten verpleegd/behandeld vanuit één of meerdere specialismen. Elk specialisme heeft zijn eigen kenmerken die bepalend zijn voor de zorg. Het doel van dit leerplaatsprofiel is om jou als student verpleegkunde te informeren over reële leermogelijkheden op de stageverlenende afdeling. Je gebruikt het leerplaatsprofiel om je te oriënteren op de stage en voor het maken van je POP/PAP of Startdocument.

De actualiteit van de afdeling is in kaart gebracht op o.a. het leerklimaat, leerinhoud en verpleegtechnische handelingen/vaardigheden. Aan de hand hiervan: 

Een aantal afdelingen werkt volgens het concept werkplekleren (aangegeven achter de desbetreffende leerplaatsprofielen beneden) waarbij studenten samen met gediplomeerd verpleegkundigen leren en ontwikkelen. Tweemaal per week is er ruimte voor onderwijsbijeenkomsten. De instellingsdocent is wekelijks aanwezig op de afdeling.

Hieronder vind je de verschillende leerplaatsprofielen, gesorteerd op thema.


Afdeling Neurologie(werkplekleren, geen mogelijkheid voor BBL/duaal)


Afdeling Neurochirurgie (werkplekleren, geen mogelijkheid voor BBL/duaal)


Afdeling Psychiatrie/DP1


Afdeling Psychiatrie/DP2


Afdeling Psychiatrie/DP3Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Psychologie(geen mogelijkheid voor BBL)


Afdeling Kinderchirurgie Dagverpleging (geen mogelijkheid BBL)


Afdeling Kinderchirurgie Noord (geen mogelijkheid BBL)


Afdeling Kinderchirurgie Zuid (geen mogelijkheid BBL)


Afdeling Kinderthoraxcentrum (geen mogelijkheid BBL)


Afdeling Verloskunde(geen mogelijkheid voor BBL)


Afdeling Intensive Care Kinderen(geen mogelijkheid voor BBL)


Afdeling IC Kinderen Transitie (geen mogelijkheid voor BBL)


Afdeling MC Kindergeneeskunde (geen mogelijkheid voor BBL)


Afdeling IC Neonatologie (geen mogelijkheid voor BBL)Dagbehandelcentrum (werkplekleren, geen mogelijkheid voor BBL/duaal)


IC Volwassenen


PACU Recovery (geen mogelijk voor BBL/duaal)