Verlof

Ziekmelden
Wanneer je wegens ziekte of andere omstandigheden niet in staat bent om stage te lopen of naar school te gaan, moet je dit direct en in ieder geval voor het begin van je dienst melden aan de leidinggevende en bij je SLB/SLC van de onderwijsinstelling. Ook wanneer je weer hersteld bent, meld je dit direct bij de leidinggevende.

Zwangerschap BBL/Duaal
Mocht je tijdens je opleiding zwanger worden dan heb je als student dezelfde rechten als een werknemer. Je moet een verklaring van de verloskundige met de vermoedelijke datum van bevalling inleveren bij de PSA. Na de geboorte stuur je een geboortekaartje naar de PSA voor het verwerken van administratieve gegevens.

Vakantie 

BOL/Voltijd
Als stagiaire heb je vakantie tijdens schoolvakanties. Het is niet mogelijk om extra verlof op te nemen. Bij het concept werkplekleren kan de vakantie in overleg buiten de schoolvakantie plaatsvinden.

BBL/Duaal
In verband met de vakantieplanning op de afdeling is het belangrijk ruim van tevoren je wensen op de afdeling kenbaar te maken. In december voor de zomervakantie en september voor de wintersportvakantie. Tevens is het belangrijk voor je gezondheid en studievoortgang dat je evenredig over het jaar verdeeld je vakantiedagen opneemt. Vakantiedagen dus niet opsparen voor de volgende stage. Tijdens de schoolvakanties heb je volledige werknemersverplichtingen op de unit. 

Je mag als HBO-V student per leerjaar maximaal 4 theoriedagen missen voor vakantie. Met een maximum van twee weken aaneengesloten. Kijk in de stagehandleiding van de Hogeschool Rotterdam. Let op: plan tijdens de minorperiode en toetsweken geen vakantie aan het begin van het traject i.v.m. een aanwezigheidsplicht van 100%. 

Als MBO-V BOL en BBL student mag je, per schooljaar, twee lesdagen missen. Let op: plan geen vakantie tijdens toetsweken.