Inschrijving en documenten Hogeschool Rotterdam

Aanmelden
Na toestemming van je leidinggevende en Stagebureau Verpleegkunde meld je jezelf voor 1 mei aan bij de Hogeschool Rotterdam, vragen over de inschrijving kan je daar stellen. 

Voor de start van je opleiding mail je de volgende zaken naar Stagebureau Verpleegkunde: