Stagkijk

Gegevens
Stagebureau Verpleegkunde voert je in bij de stageapplicatie, zodat de praktijkbegeleiders zicht hebben op je stage. Ook kan je zelf de gegevens bekijken, je ontvangt hiervoor inloggegevens. Je kunt de volgende gegevens mailen naar stagebureau.zorg@erasmusmc.nl:

Leerplan/traject
Samen met de theoriecoach van de Hogeschool Rotterdam stel je een individueel leerplan/traject samen en presenteert dit op de afdeling. Je volgt, tenzij anders is afgesproken, geen stage op een andere afdeling. Je mag maximaal 20 stagedagen inplannen in je position paper. 

Modules/LUKs
Er bestaan geen leerjaren maar je rondt Modules/Leeruitkomsten (LUKs) af. De duur van de opleiding hangt van je leerplan af. De opleiding wordt 3 jaar gefinancierd vanuit Stagebureau Verpleegkunde. Heb je de opleiding binnen de gestelde periode niet behaald, ga dan in overleg met je manager. 

Let op: geef door wanneer je de opleiding gaat afronden. Wij moeten dit weten voor subsidieaanvragen. Geef ook door als er om wat voor reden dan ook een studievertraging is of een tijdelijke onderbreking van je studie.