Coschap ouderengeneeskunde

Studenten die vanaf 3 maart 2024 (dus iedereen vanaf instroommoment 3 van collegejaar 2023-2024) starten met het coschap inwendige geneeskunde zullen aan het einde van hun vaste coschappenreeks een drieweeks coschap ouderengeneeskunde volgen.

Hoe is hiervoor ruimte gecreƫerd?
Om het coschap ouderengeneeskunde mogelijk te maken wordt het masteronderzoek met twee weken ingekort (van 20 naar 18 weken) en wordt de zelfstudietijd een week in plaats van twee weken. De rest van de coschappen en het voorbereidend onderwijs in het EMC blijft van gelijke duur.
Overigens blijft de mogelijkheid bestaan om het reguliere masteronderzoek met 3 of 6 weken te verlengen (dus tot 21 of 24 weken) door het koppelen van een of twee keuzeperioden.

Voor coassistenten die voorafgaand aan de start van hun coschappenreeks, waar het coschap ouderengeneeskunde onderdeel van uitmaakt, per augustus 2023 gestart zijn met het masteronderzoek of dit al hebben afgerond is een compensatieregeling opgesteld, hetgeen opgenomen is in de OER 2023-2024.

Zie voor meer informatie de volgende Canvas pagina.