Tilburg Lang Verblijf

Tilburg Lang Verblijf (TLV) houdt in dat je als coassistent vanaf het coschap Heelkunde alle coschappen in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg lopen. Het coschap Inwendige Geneeskunde wordt gelopen in het Erasmus MC.

Voordelen 
Aan het lopen van dit traject in het ETZ zitten veel voordelen: coassistenten wisselen logischerwijs minder van ziekenhuislocaties, waardoor je zowel het ziekenhuis als de bijbehorende procedures beter leert kennen. Je hoeft bovendien niet bij elk nieuw coschap opnieuw alle HR-stappen te doorlopen. Daarnaast volgen de opleiders in het ETZ je ontwikkeling als coassistent en is hierdoor meer ruimte voor persoonlijke groei. Als coassistent leer je verder het ziekenhuis én de opleiders goed kennen, waardoor er een betere aansluiting mogelijk is op een (eventuele) opleidingsplaats. Tot slot zijn er in het ETZ veel en uitgebreide mogelijkheden voor keuzecoschappen en oudste coschappen en voor het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Lijkt het je wat om aan dit traject mee te doen, dan kun je je per e-mail aanmelden via het OSC, osc@erasmusmc.nl, o.v.v. je instroomgroep. Dit kan tot uiterlijk twee maanden vóór de start van jouw instroom. Lees voordat je je aanmelding instuurt nog wel de onderstaande voorwaarden goed door.

Voorwaarden traject Tilburg Lang Verblijf

Reiskostenvergoeding voor traject Tilburg Lang Verblijf

Vergoeding volgens reiskostenregeling:

Kort Verblijf Tilburg (los coschap of blok in Tilburg)
Voor een kort verblijf in Tilburg wordt huisvesting aangeboden in het Co‐hotel aan de Hilvarenbeekseweg via het Klantcontactcentrum van het ETZ. Coassistenten zijn dan wisselend voor 3, 5 of 10 weken in Tilburg.