Bindend Studieadvies en februari staken

Bindend Studieadvies
Elke eerstejaars bachelor Geneeskunde student ontvangt aan het eind van het eerste jaar van inschrijving een schriftelijk bindend studieadvies. Dit studieadvies kan positief dan wel negatief zijn. Bij een negatief bindend studieadvies kan de student zich in de drie collegejaren volgend op het bindend studieadvies niet inschrijven als student voor de opleiding Geneeskunde in Rotterdam.
De BSA regeling staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs en Examenregeling en de pagina; Bindend Studieadvies.

Voordat tot een negatief bindend studieadvies wordt besloten, word je in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. De hoorzittingen vinden plaats in de periode dinsdag 15 t/m vrijdag 18 augustus 2023.

Je ontvangt een uitnodiging op vrijdag 11 augustus 2023 indien je niet aan de BSa-norm voldoet en er geen reden is om het besluit tot het verlenen van een Bindend studieadvies uit te stellen tot volgend studiejaar. 


1-februariregeling bij verkeerde studiekeuze
Studenten die gebruik maken van de 1-februariregeling kunnen dit eenmalig doen in hun eerste jaar van inschrijving. Als je gebruik maakt van de 1-februariregeling wordt alsnog een Bindend Studieadvies uitgebracht. Meer informatie over de 1-februariregeling kan je terugvinden op de website van DUO

Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De regels uit de geldende Onderwijs en Examenregeling zijn leidend.