Vooropleidingseisen

Selectie en vooropleidingseisen
Naast het doorlopen van de decentrale selectie voor de opleiding Geneeskunde zijn alle potentieel geselecteerde studenten verplicht om te voldoen aan de landelijk gestelde vooropleidingseisen. Houd er rekening mee dat het beoordelen van een Nederlandse of buitenlandse vooropleiding volledig los staat van de decentrale selectie.

Toelating
Informatie over de toelatingseisen voor de bacheloropleiding Geneeskunde vind je op de pagina; Toelatingseisen voor Geneeskunde

Alternatieve vooropleiding
Ben je niet in het bezit van een diploma dat directe toegang geeft tot de opleiding én ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan het colloquium doctum. Via het colloquium doctum kun je door middel van certificaten alsnog voldoen aan de vooropleidingseisen. Op de pagina; Toelatingseisen voor Geneeskunde vind je meer informatie. Het Colloquium Doctum voor de bachelor geneeskunde verloopt niet via de Erasmus Universiteit Rotterdam. Je kunt direct contact opnemen met Onderwijs Service Centrumvan de faculteit Geneeskunde.

Buitenlandse vooropleiding
Het Admissions Office van de EUR beoordeelt alle buitenlandse vooropleidingen. Met een buitenlandse vooropleiding meld je je eveneens aan voor de bachelor Geneeskunde via Studielink. Ook kandidaten met een buitenlandse vooropleiding dienen de volledige selectieprocedure te doorlopen. Indien je wordt geselecteerd via decentrale selectie, moet je vóór 15 juli aantoonbaar voldoen aan alle gestelde vooropleidingseisen. Wanneer je bent vrijgesteld van het maken van toetsen die betrekking hebben op je vooropleiding ben je niet vrijgesteld van de decentrale selectie toetsen. Meer informatie vind je op de pagina; Toelatingseisen voor Geneeskunde.

Deadline vooropleidingseisen
Op de pagina; 'Toelatingseisen voor Geneeskunde', vind je wanneer je uiterlijk aan de vooropleidingseisen moet voldoen.

Brochure
Wil je meer informatie over de Bacheloropleiding Geneeskunde? Dan kun je een brochure aanvragen met meer specifieke informatie. Dit kan via deze link.

Aan de inhoud van bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend.