Studiebegeleiding en -advies

Studieadviseur
Bij behoefte aan persoonlijke begeleiding of studieadvies, kun je online een afspraak maken met de studieadviseur. Klik hier voor het maken van een afspraak.

Studiebegeleiding
Onderstaande afbeelding laat zien welke vormen van ondersteuning je als student tijdens je studie kunt krijgen. Klik op de afbeelding op naar de pagina over Studiebegeleiding te gaan.
Persoonlijke omstandigheden
Zijn er bijzondere persoonlijke omstandigheden die jouw studievoortgang beïnvloeden en/of belemmeren? Meld dit dan tijdig. Informatie vind je op de pagina; Persoonlijke omstandigheden. Alles wat je met de studieadviseur bespreekt is vertrouwelijk en zal zonder jouw toestemming niet met derden worden gedeeld.

Leren studeren
Tijdens de studie geneeskunde kan het zijn dat het leren minder makkelijk gaat dan je gewend was. het kan zijn dat je moet wennen aan de inhoud of de hoeveelheid, maar het kan ook zijn dat plannen lastiger is, omdat je het leren bijvoorbeeld moet combineren met op jezelf wonen of met lang reizen etc. ook ervaren sommige studenten soms meer spanning rondom de tentamens. op de canvaspagina van studiebegeleiding vind je adviezen die jou mogelijk kunnen helpen. op de site van eur staan 10 tips om mentaal fit te blijven en 10 tips om effectief te studeren; ook die kunnen je vast al een steuntje in je rug geven. Zijn deze adviezen niet toereikend en wil je graag persoonlijk advies, maak dan een afspraak met een van de studieadviseurs.

Studeren met een functiebeperking
Heb je een functiebeperking en wil je weten welke voorzieningen hiervoor beschikbaar zijn en hoe je deze aanvraagt? Lees dan de pagina; Studeren met een functiebeperking.

Textaid van Readspeaker
Tegenwoordig is Textaid van Readspeaker beschikbaar op Canvas. Je vindt deze mogelijkheid onder de playknop in de zwarte balk aan de linkerzijde in Canvas. 

De mogelijkheid bestaat ook een account aan te vragen voor thuisstudie, zo kun je thuis lange teksten lezen (in bijvoorbeeld CIS of pdf) met behulp van voorleessoftware. Wil je daar gebruik van maken, dan kun je een account aanvragen door te mailen naar smf@eur.nl

Topsportstatus
Wanneer je naast de studie op hoog niveau sport, kom je mogelijk in aanmerking voor een topsportstatus. Het aanvragen hiervan verloopt via het Erasmus Topsport Bureau. Heb je een topsportstatus en behoefte aan persoonlijke begeleiding? Maak dan een afspraak met de studieadviseur. Meer informatie over topsportvoorzieningen vind je op de pagina; Studeren en topsport en Erasmus Topsport.

Topsport en coschappen
Wil je de mogelijkheden onderzoeken voor een aangepaste coschappenplanning vanwege topsport? Zorg dan dat je uiterlijk 6 maanden vóór de loting contact opneemt met de studieadviseur voor de planning van je coschappentraject. Zie ook de; Regeling verdeling instroommomenten coschappen.

Grensoverschrijdendgedrag
Ongewenste omgangsvormen(grensoverschrijdend gedrag) kunnen op veel manier voorkomen: denk aan pesten,seksuele intimidatie, intimidatie, discriminatie. Het is niet altijd evenduidelijk wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen. Wat voor de eenongewenst is, is voor de ander misschien een grapje. De grenzen daartussenkunnen soms vaag zijn, maar de mogelijke gevolgen enorm. Het is daarombelangrijk dat we ons allemaal hiervan bewust zijn - zowel studenten, docenten als medewerkers - en tijdig aan de bel trekken als er sprake is of lijkt tezijn van grensoverschrijdend gedrag.

Vertrouwenspersonenen ombudsman
Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht als tijdens je studie of werk er zichiets voordoet waarbij jij je niet prettig voelt. Denk hierbij aan racistischeof kwetsende opmerkingen, (micro)agressie, misbruik van machtspositie, seksueleintimidatie, seksueel ongewenst gedrag, grensoverschrijdend gedrag en anderesituaties die jou een onveilig gevoel geven en/of buiten sluiten. Soms is hetbespreken van de ontstane situatie voldoende maar in andere situaties besluitje samen dat vervolgactie nodig is.Je kijktsamen met de vertrouwenspersoon naar de mogelijkheden. 

De contactgegevens van devertrouwenspersonen vind je op deze pagina.

Het is ook mogelijk om contactop te nemen met de ombudsman van het Erasmus MC. Ditis een onpartijdig persoon. De ombudsman kan ook meekijken naar oplossingen,maar kan daarnaast een onafhankelijk onderzoek instellen. Gesprekken met devertrouwenspersoon en ombudsman zijn altijd vertrouwelijk. De ombudsman isbereikbaar via ombudsman@erasmusmc.nl.

Meer over grensoverschrijdendgedrag lees je hier.

Meld grensoverschrijdendgedrag app #zouikwatzeggen
De app #zouikwatzeggen is er vooriedere medewerker en student van het Erasmus MC. Via de app kun jijgrensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken en melden bij devertrouwenspersonen of de ombudsman. De app is een initiatief van ombudsmanMario Buijk, die de app afkeek bij collega’s van Amsterdam UMC(voorheen VUmc). 

In de app: 

Download de app nu: voor Androidof Apple.

Student Wellbeing Platform 
Het Programma Studentenwelzijn EUR is er om mogelijkheden te creëren voor alle studenten, om hun persoonlijke groei te verbeteren en hun welbevinden te stimuleren. Zij bieden studenten toegang tot wat wij nodig hebben om hen op hun persoonlijke weg aan de universiteit te ondersteunen. Het Student Wellbeing Programme organiseert regelmatig evenementen en bieden nieuwe vormen van ondersteuning, maar ze zijn er ook om je te helpen je weg te vinden.

Wil jij weten wat zij voor jou kunnen betekenen? Bekijk dan dit filmpje.

Op het platform kan je het volgende vinden: 

Ga meteen naar het Student Wellbeing Platform of lees er hier meer over.