Erasmus MC beurs

Declareren kosten
Geneeskunde studenten die voor een studieonderdeel naar het buitenland gaan, kunnen onder voorwaarden via de Erasmus MC beurs een deel van de gemaakte kosten vergoed krijgen. In dit item vind je informatie over de beurs en het declareren van kosten. Indienen van een declaratie doe je via het declaratieformulier dat je op Canvas kunt vinden onder het kopje 'Financiën'.

Voorwaarden en aanvraagformulier
De voorwaarden van de Erasmus MC beurs en informatie over andere fondsen staan in het Stappenplan van de Canvaspagina Studie/stage in het buitenland onder het kopje 'Financiën'. Hier vind je tevens het aanvraagformulier, de richtlijnen voor het sociaal stageverslag en hoe je dit verslag kan inleveren. 

Studiepunten ontvangen
Voordat je een declaratie kunt indienen, moeten de (definitieve) studiepunten voor het betreffende onderwijs zichtbaar zijn op je studievoortgangoverzicht op OSIRIS Student. Let erop dat alleen definitieve resultaten op het studievoortgangsoverzicht (SVO) verschijnen. Lever het voorblad in samen met de toegekende studiepunten op je SVO. Meer informatie over het SVO staan in de kennisitems; Studievoortgangsoverzicht en Studievoortgangsoverzicht lezen.

Bewijsstukken
Van alle gedeclareerde kosten moet je een schriftelijk bewijs aanleveren, inclusief betaalbewijs (bijv. een overzicht van je betaalrekening). Ook van contante betalingen moet je een officieel bewijs aanleveren. Zorg dat alle bewijsstukken bij je aanvraag zitten en alle documenten schriftelijk zijn onderbouwd zodat degene die je aanvraag beoordeeld, begrijpt waaruit de kosten zijn opgemaakt.

Gedeelde betaling
Heb je een betaling gedeeld met meerdere personen? Dan dient de persoon die de betaling heeft gedaan als eerste de declaratie in te dienen en aan te geven welke personen (o.v.v. studentnummer en naam) dit betreft. De andere medebetalers leveren het formulier hierna in, en verwijzen naar het originele betalingsbewijs (o.v.v. studentnummer en naam betaler) inclusief kopie van het betalingsbewijs.

Inlevertermijn
Houd er rekening mee dat declaraties voor de Erasmus MC beurs uiterlijk vier maanden na afloop van de buitenlandse stage moeten zijn ingediend bij het Onderwijs Service Centrum (OSC). Dit is alleen mogelijk via het mailadres osc@erasmusmc.nl, alle benodigde documenten dienen in pdf aangeleverd te worden. Lever je het later in, dan worden de kosten helaas niet vergoed. Uitzonderingen hierop zijn niet mogelijk.

Fondsen voor buitenlandse stages
Tips voor het vinden van fondsen voor buitenlandse stages vind je onder het kopje 'Financiën' in het Stappenplan op de Canvaspagina Studie/stage in het buitenland

Taalcursus
De voorwaarden en het aanvraagformulier financiële vergoeding taalcursus vind je onder het kopje 'Financiën - Taal' op de Canvaspagina

Stappenplan
Op Canvas vind je de pagina Studie/stage in het Buitenland, inclusief een stappenplan dat helpt bij het organiseren van je verblijf in het buitenland. 

Aanvraagformulier inleveren
Het aanvraagformulier voor de Erasmus MC beurs kun je als pdf mailen naar osc@erasmusmc.nl.