Vaccinaties en Mantouxtest

Vaccinaties
Als zorgverlenende instelling vinden wij het niet ethisch verantwoord dat werknemers, studenten en stagiairs potentieel besmettingsgevaar vormen op afdelingen met verzwakte patiënten. Daarom worden studenten geacht zich aan het Facultair vaccinatiebeleid en protocol te houden. Wanneer studenten zich hier niet aan houden, kan dit gevolgen hebben voor het verloop van de opleiding. Voor alle eerstejaarsstudenten Geneeskunde wordt een Hepatitis B vaccinatie met een titerbepaling geregeld. Voor de tweedejaarsstudenten Geneeskunde wordt een mantoux-test geregeld. De Erasmus MC Vaccinatie- en Reizigerspolikliniek verzorgt dit. Het Onderwijs Service Centrum (OSC) nodigt studenten uit via de studentenmail.

Hepatitis B-vaccinatie en titerbepaling
In bachelorjaar 1 word je uitgenodigd voor de Hepatitis B-vaccinatie. Deze bestaat uit een serie van drie vaccinatierondes en één titerbepaling. Bij de titerbepaling wordt gecontroleerd of de vaccinaties goed zijn aangeslagen. Je ontvangt via jouw studentenmail een uitnodiging waarin staat wanneer de vaccinatierondes plaatsvinden.

Online kun je jezelf daarna registreren voor een dag en tijdstip.

Al eerder gevaccineerd?
Sommige studenten zijn al gevaccineerd tegen hepatitis B. Als dat voor jou geldt is het belangrijk dat je je toch inschrijft voor de eerste vaccinatieronde. Wanneer er destijds naast de hepatitis B-vaccinaties ook een titercontrole is uitgevoerd, dien je dit bewijs te tonen aan de Travel Clinic tijdens de eerste vaccinatieronde voor registratie bij het Erasmus MC.   

Als er destijds geen titercontrole is uitgevoerd, zal tijdens de eerste vaccinatieronde gekeken worden of je nog een boostervaccinatie nodig hebt, voordat er een titerbepaling uitgevoerd kan worden. Mocht dat het geval zijn, dan kan er een titerbepaling ingepland worden gedurende de tweede vaccinatieronde. 

Uitslag titerbepaling
De uitslag van de titerbepaling ontvang je aan het einde van het collegejaar, medio augustus, via e-mail van de Travel Clinic. Heb je eerder je vaccinatiebewijs nodig? Het tussentijds verstrekken van het vaccinatiebewijs kan alleen in noodzakelijke gevallen. Geef daarom duidelijk aan waarom je het vaccinatiebewijs nodig hebt. Je kan je bewijs dan aanvragen via travelclinic@erasmusmc.nl.

De uitslag van de titerbepaling lijkt vaak in de spam te belanden. Wacht je nog op de uitslag van een titerbepaling? Controleer dan ook je spam folder. 

Mantouxtest
In bachelorjaar 2, voorafgaand aan de Zorgstage, word je via je studentenmail uitgenodigd voor een mantoux-test. Vervolgens kun je jezelf online registeren voor een dag en tijdstip. Een tweede afspraak om de test af te lezen wordt gepland op een paar dagen na het zetten van de test. Hiervoor hoef je je niet aan te melden, in de uitnodiging staat vermeld wanneer je dit kunt doen.

Heb je buiten de Zorgstage om een mantoux-test nodig? Dan kan dit alleen via de Travel Clinic indien het om een coschap gaat dat je in het Erasmus MC gaat lopen.

Geldigheid mantoux-test en bewijs
De mantoux-test is zes maanden geldig. Heb je al eerder een mantoux-test gehad? Dan dient de geldigheidsduur van de test binnen de geplande periode van de Zorgstage te vallen. Na de test ontvang je een bewijs.

Kosten
Uitsluitend indien je de vaccinatie en de mantoux-test op het aangeboden moment haalt, betaalt de opleiding de kosten. Mocht je andere vaccinaties laten zetten, bijvoorbeeld op verzoek van een instelling, dan is dat voor eigen rekening. Dit geldt ook wanneer je geen gebruik maakt van de aangeboden vaccinatiemomenten.

Registratie vaccinaties
Het voldoen aan de vaccinatievoorwaarden is je eigen verantwoordelijkheid. Houd er rekening mee dat een instelling je kan vragen het bewijs aan te leveren van je vaccinaties. Kan je dit niet dan kan dit gevolgen hebben voor je stage en/of je opleiding. Het OSC registreert geen vaccinatiegegevens van studenten. Bewaar je vaccinatiebewijs en titerbepaling dus goed.

Vaccinatieboekje
Je vaccinaties worden bijgehouden in jouw vaccinatieboekje. Ben je deze kwijt, dan kun je contact opnemen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu(RIVM) voor een bewijs van jouw vaccinaties.

Vaccinatie gemist of eerder ontvangen

Heb je toch een vaccinatieronde gemist? Dan moet je zelf een afspraak maken met de Travel Clinic en zijn de kosten voor eigen rekening. Heb je een vaccinatie of test al eerder gehad? Registreer je alsnog en overleg met de verpleegkundige of jouw vaccinatie afdoende is. Voor inhoudelijke vragen over vaccinaties kun je contact opnemen met de Travel Clinic via travelclinic@erasmusmc.nl.

MRSA-screening
Loop je een coschap in het Erasmus MC en heb je een MRSA-screening nodig? Dan kun je hiervoor contact opnemen met de Arbodienst (010-7034426). Heb je in een ander geval en MRSA-screening nodig (bijvoorbeeld omdat je in andere affiliatie of in het buiteland een coschap loopt), dan dien je dit via de huisarts te regelen.