Vaccinaties en Mantoux-test

Vaccinaties
Als zorgverlenende instelling vinden wij het niet ethisch verantwoord dat werknemers, studenten en stagiairs potentieel besmettingsgevaar vormen op afdelingen met verzwakte patiënten. Studenten worden geacht zich aan deze richtlijn te houden. Wanneer studenten zich hier niet aan houden, kan dit gevolgen hebben voor het verloop van de opleiding. Voor alle eerste- en tweedejaarsstudenten Geneeskunde wordt een Hepatitis B vaccinatie en een mantoux-test geregeld. De Erasmus MC Vaccinatie- en Reizigerspolikliniek verzorgt dit. Het Onderwijs Service Centrum nodigt studenten uit via de studentenmail.

Kosten
Uitsluitend indien je de vaccinatie en de mantoux-test op het aangeboden moment haalt, betaalt de opleiding de kosten. Mocht je andere vaccinaties laten zetten, bijvoorbeeld op verzoek van een instelling, dan is dat voor eigen rekening. Dit geldt ook wanneer je geen gebruik maakt van de aangeboden vaccinatiemomenten.

Registratie vaccinaties
Het voldoen aan de vaccinatievoorwaarden is je eigen verantwoordelijkheid. Houd er rekening mee dat een instelling je kan vragen het bewijs aan te leveren van je vaccinaties. Kan je dit niet dan kan dit gevolgen hebben voor je stage en/of je opleiding. Het Onderwijs Service Centrum (OSC) registreert geen vaccinatiegegevens van studenten. Bewaar je vaccinatiebewijs en titerbepaling dus goed.

Vaccinatieboekje
Je vaccinaties worden bijgehouden in jouw vaccinatieboekje. Ben je deze kwijt, dan kun je contact opnemen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor een bewijs van jouw vaccinaties.

Vaccinatie gemist of eerder ontvangen

Heb je toch een vaccinatieronde gemist? Dan moet je zelf een afspraak maken met de vaccinatiepoli en zijn de kosten voor eigen rekening. Heb je een vaccinatie of test al eerder gehad? Registreer je alsnog en overleg met de verpleegkundige of jouw vaccinatie afdoende is. Voor inhoudelijke vragen over vaccinaties kun je contact opnemen met de Vaccinatie- en Reizigerspolikliniek via vaccinatiepoli@erasmusmc.nl.

Hepatitis B vaccinatie en titerbepaling
In bachelorjaar 1 word je uitgenodigd voor de Hepatitis B vaccinatie. Deze bestaat uit een serie van drie vaccinatierondes en één titerbepaling. Bij de titerbepaling wordt gecontroleerd of de vaccinatie goed is aangeslagen. Je ontvangt via jouw studentenmail een uitnodiging waarin staat wanneer de vaccinatieronde plaatsvindt.

Online kun je jezelf daarna registreren voor een dag een tijdstip.

Uitslag titerbepaling
De uitslag van de titerbepaling ontvang je aan het einde van het collegejaar, medio augustus, via e-mail van de Travel Clinic. Heb je eerder je vaccinatiebewijs nodig? Het tussentijds verstrekken van het vaccinatiebewijs kan alleen in noodzakelijke gevallen. Geef daarom duidelijk aan waarom je het vaccinatiebewijs nodig hebt. Je kan je bewijs dan aanvragen via vaccinatiepoli@erasmusmc.nl, zet osc@erasmusmc.nl daarbij in de cc.

De uitslag van de titerbepaling lijkt vaak in de spam te belanden. Wacht je nog op de uitslag van een titerbepaling? Controleer dan ook je spam folder. 

Mantoux-test
In Bachelorjaar 2, voorafgaand aan de Zorgstage, word je via je studentenmail uitgenodigd voor een Mantoux-test. Vervolgens kun je jezelf online registeren voor een dag en tijdstip. Een tweede afspraak om de test af te lezen wordt gepland op een paar dagen na het zetten van de test. Hiervoor hoef je je niet aan te melden, in de uitnodiging staat vermeld wanneer je dit kunt doen.

Heb je buiten de Zorgstage om een Mantoux-test nodig? Dan kan dit alleen via de Travel Clinic indien het om een coschap gaat dat je in het Erasmus MC gaat lopen.

Geldigheid Mantoux-test en bewijs
De Mantoux-test is zes maanden geldig. Heb je al eerder een Mantoux-test gehad? Dan dient de geldigheidsduur van de test binnen de geplande periode van de Zorgstage te vallen. Na de test ontvang je een bewijs.

MRSA screening
Loop je een coschap in het Erasmus MC en heb je een MRSA screening nodig? Dan kun je hiervoor contact opnemen met de Arbodienst. Heb je in een ander geval en MRSA screening nodig (bijvoorbeeld omdat je in andere affiliatie of in het buiteland een coschap loopt), dan dien je dit via de huisarts te regelen.