Onderwijs- en oefenruimte reserveren

Onderwijsruimtes
Erkende studieverenigingen kunnen onderwijsruimtes reserveren als zij uiterlijk3 werkdagen van tevoren een reservering sturen naar zaalplanning.onderwijs@erasmusmc.nl. De reservering dient te worden gemaild vanuit het e-mailadres van de studentenvereniging zoals bekend bij het Onderwijs Service Centrum (OSC). Geef in de reservering het volgende aan; naam, studentnummer, activiteit, datum, tijd, type ruimte, aantal personen en telefoonnummer.

Ook voor alle andere studenten is er de mogelijkheid een onderwijsruimte te reserveren om in groepsverband te werken aan onderwijs gerelateerde opdrachten. Alle studiegroepvertegenwoordigers (SGV'ers) hebben een account gekregen om zelf de onderwijsruimtes te reserveren. Er zijn een aantal belangrijke aandachtspunten:

- De onderwijsruimte (OWR) kan niet langer dan 2 weken vooruit gereserveerd worden. 
- Houd rekening met transitietijden van een kwartier, plan de boeking niet stijf achter elkaar.
- Reserveren van een onderwijsruimte is niet mogelijk voor studenten van andere faculteiten van de EUR.
- Reserveren van een onderwijsruimte voor individueel gebruik is niet mogelijk .
- Reserveer de tijd van de ruimte die daadwerkelijk nodig is .
- Vergeet niet te annuleren als onderwijsruimte niet gebruikt gaat worden.
- Houd je aan de regels zoals vermeld is op de poster in de onderwijszaal.
- De OSC service medewerkers controleren op het correct naleven van de gebruiksvoorwaarden.  Bij het niet naleven hiervan wordt de reservering beĆ«indigd.

PKV-oefenruimtes
Voor de lessen van het PKV onderwijs is het mogelijk gebruik te maken van een oefenruimte in het GK-gebouw. Het gebruik van de daarvoor aangewezen ruimtes is alleen mogelijk wanneer deze niet gebruikt worden voor onderwijs. Het van tevoren reserveren van deze ruimtes is helaas niet mogelijk. Studenten die gebruik willen maken van een oefenruimte kunnen het secretariaat van het PKV onderwijs (GK-357) bezoeken om te bekijken of er op dat moment een ruimte beschikbaar is.