Junior Med School

Junior Med School
De Junior Med School (JMS) is een uitdagend programma van anderhalf jaar voor excellente 4-VWO’ers met een interesse in Geneeskunde en wetenschappelijk onderzoek. Het JMS programma volg je naast je VWO-5 en -6.

Toelating Geneeskunde
Na het behalen van je VWO diploma is het succesvol afronden van de JMS een zwaarwegende factor in de selectie procedure van de studie Geneeskunde aan het Erasmus MC.

Meer informatie
Voor meer informatie raadpleeg de webpagina van de Junior Med School. Hier vind je informatie over de selectieprocedure, het onderwijsprogramma en meer.

Vragen?
Heb je toch nog vragen? Stuur dan een e-mail naar het volgende adres: juniormedschool@erasmusmc.nl