Jaarvertegenwoordiging

Taken
De Medische Faculteits Vereniging Rotterdam (MFVR) heeft drie jaarvertegenwoordigingen: Jaarvertegenwoordiging 1, Jaarvertegenwoordiging 2 en Jaarvertegenwoordiging 3. Deze vertegenwoordiging bestaat uit een groep van acht studenten en wordt begeleidt door de Commissaris onderwijs interne van de MFVR. De JVT heeft de volgende taken:
Waarvoor kun je bij de JVT terecht?
De JVT is jouw aanspreekpunt voor alle vragen, klachten of opmerkingen over onderwijs, logistiek, tentamencommentaar, docentcontact en onderwijsfaciliteiten.

Contact
Je kunt contact opnemen met de jaarvertegenwoordigers van jouw studiejaar via:Studiegroepvertegenwoordiger
Ieder jaar wordt er per studiegroep ook een studievertegenwoordiger (SGV) gezocht. Dit om een effectieve communicatie te realiseren tussen de Commissaris onderwijs interne, de JVT’s en de studenten.

Studenteninspraak
Studenten kunnen binnen het Erasmus MC op diverse manieren inspraak hebben binnen het onderwijs. Meer informatie hierover vind je op de website van de MFVR.