Studentenorganisaties en activiteiten

MFVR
Deze studievereniging is voor medisch studenten die studeren aan het Erasmus MC in Rotterdam. De Medische Faculteitsvereniging Rotterdam (MFVR) staat bekend om de verscheidene sociale activiteiten en de carrière evenementen die ze organiseert. Meer informatie vind je op de website van de MFVR.

Avicenna
Avicenna is een multiculturerle vereniging voor alle studenten aan het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Avicenna staat erom bekend raakvlakken te zoeken tussen medische wetenschap, ethische kwesties en de islamitische visie daarop. Meer informatie vind je op de website van Avicenna.

IFMSA-Rotterdam
Deze internationale organisatie van medisch studenten draagt bij aan public health door het organiseren van uitwisselingsprogramma’s en een scala aan projecten. Meer informatie en activiteiten vind je op de website van de IFMSA.

Studium Generale
Vanuit deze organisatie worden het hele jaar door wetenschappelijke, maatschappelijke en culturele activiteiten georganiseerd voor studenten en medewerkers van de EUR. Meer informatie vind je op de website van de EUR.

Studentenraad
De studentenraad bestaat uit Geneeskunde- en Gezondheidswetenschappen studenten. De raad bespreekt beleidsvoornemens met de decaan en heeft hier medezeggenschap over. Meer informatie vind je op de webpagina Studentenraad.

Studentenorganisaties en sociale activiteiten
Via de website van de EUR vind je vele studentenorganisaties die zich richten op sociale activiteiten.

ReMedl
Het Reductiebureau Medische Instrumenten is een studievereniging die studiematerialen verkoopt voor studenten tegen een gereduceerde prijs. Meer informatie vind je op de website van ReMedI.

Stichting STOLA
Deze stichting biedt de mogelijkheid om coschappen te lopen en onderzoeken te doen in het buitenland. Ook geven ze tropencursussen, workshops en lezingen op het gebied van tropengeneeskunde en ontwikkelingshulp. Meer informatie vind je op de website van STOLA.

Gezondheidsstudenten In De Samenleving (GIDS)
GIDS, oftewel Gezondheidsstudenten In De Samenleving, is een studentenorganisatie van het Erasmus MC die als doel heeft om van studenten maatschappelijk betrokken gezondheidsprofessionals te maken. Dit doen we door studenten uit onze studentenpool (regelmatig met vergoeding) mee te laten helpen met projecten van maatschappelijke partners. Dit is bijvoorbeeld gezondheidslessen geven in achterstandswijken, vluchtelingen werk, reanimatielessen geven, taalbarrieres doorbreken en medical advocacy. Ook werken we veel mee in het onderwijs en het Querido Honours progamma en is er natuurlijk ook tijd voor gezelligheid bij GIDS events. Meer informatie vind je op de website.