Coaching

Professionele ontwikkeling
Elke bachelor- en premasterstudent wordt gekoppeld aan een coach. Deze coach zal je gedurende de gehele bachelor begeleiden in je professionele ontwikkeling tot arts.

Toewijzing coach
De opleiding wijst een coach toe aan elke student. Zodra er een coach aan jou is toegewezen, krijg je hier bericht van. In OSIRIS kun je opzoeken wie jouw coach is. Kijk onder 'begeleiders'.

Gesprekken
Per studiejaar vinden er minimaal twee gesprekken plaats. Bij elk gesprek bepaal je zelf waarover gesproken wordt al kan de coach ook suggesties aandragen voor gespreksonderwerpen. Er wordt van je verwacht dat je jouw coach zelf benadert om de gesprekken in te plannen.

Aanwezigheidsplicht en beoordeling
Er geldt een verplichte aanwezigheid voor de gesprekken. Dit is een van de voorwaarden voor het verkrijgen van je studiepunten. Er vindt geen beoordeling plaats van de gesprekken, je ontvangt uitsluitend een 'voldaan'.

Aanwezigheidsplicht recidivisten
Wanneer je in een eerder jaar al voldaan hebt aan de coachgesprekken ben je niet verplicht deze opnieuw in te plannen. Het staat je wel vrij om deze alsnog in te plannen wanneer je daar behoefte aan hebt.

Reflectieverslag
Eenmaal per jaar schrijf je een reflectieverslag ter voorbereiding op een gesprek. Je wordt via Osiris op de hoogte gesteld van de inhoud die je reflectieverslag moet bevatten.

Toekennen EC
Het coachprogramma bestaat uit drie toets onderdelen, te weten coachgesprek 1, coachgesprek 2 en het reflectieverslag. De EC voor deze onderdelen worden aan het einde van elk studiejaar, uiterlijk 1 juli, toegekend door de coördinator van bachelor Coaching.

Contact
Meer informatie over coaching vind je op de webpagina van het Lijnonderwijs bachelorjaar 1, -jaar 2 of -jaar 3.

Vragen?
Heb je nog vragen? Stuur een e-mail naar het secretariaat: coaching@erasmusmc.nl.