Tussentijdse herinschrijving bachelor

Inschrijving na 31 augustus 
Inschrijven na 31 augustus voor het opvolgende collegejaar is alleen mogelijk als je voldoet aan onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden
Heb je in bachelorjaar 2 en/of 3 alleen onderwijsonderdelen open staan die na 1 december of 1 april van het lopende collegejaar worden aangeboden, dan is tussentijds inschrijven toegestaan voor de volgende studenten:

Als je een tentamen moet maken of onderwijs moet volgen dat valt in de periode september tot en met november, is het niet toegestaan om je per 1 december of 1 april in te schrijven. Heb je vóór 1 september een verzoek tot inschrijving via Studielink ingediend? Dan kan je dit verzoek vóór 1 september intrekken. Na 1 september is het niet meer mogelijk om je inschrijfverzoek in te trekken of te corrigeren. Er is dan al sprake van een actieve inschrijving. Het is niet toegestaan om je twee maal in één collegejaar in te schrijven. Zie hiervoor het studentenstatuut. In dat geval kan je dus geen gebruik maken van bovenstaande regeling. 

Inschrijfverzoek Studielink
Via Studielink kan je vanaf 1 oktober een verzoek tot inschrijving indienen met als startdatum 1 december of 1 april. Kies daarnaast voor de optie ‘Start als hogerejaars’. Nadat gecontroleerd is of aan bovenstaande voorwaarden voldaan is, zal de inschrijving worden afgerond. De melding die je krijgt te zien over toestemming kan je negeren.LET OP: De keuze ‘Start als Eerstejaars’ is uitsluitend voor startende studenten die deelnemen aan de decentrale selectie.