Tussentijdse herinschrijving bachelor

Tussentijdse herinschrijving
Herinschrijven (oftewel verlaat inschrijven) na 31 augustus voor het opvolgende collegejaar is alleen mogelijk als je voldoet aan onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden
Heb je in bachelorjaar 2 en/of 3 alleen onderwijsonderdelen open staan na 1 december of 1 april van het lopende collegejaar, dan is tussentijds inschrijven toegestaan voor de volgende studenten:

Tentamen
Als je een tentamen moet maken of onderwijs moet volgen dat valt in de periode september tot en met november, is het niet toegestaan om tussentijds in te schrijven. Ben je na 31 augustus ingeschreven voor de bachelor dan is het niet meer mogelijk om van de regeling gebruik te maken.

Inschrijfverzoek Studielink
Via Studielink kan je vanaf 1 oktober een verzoek tot inschrijving indienen met als startdatum 1 december of 1 april. Kies daarnaast voor de optie ‘Start als hogerejaars’. Nadat gecontroleerd is of aan bovenstaande voorwaarden voldaan is, zal de inschrijving worden afgerond. De melding die je krijgt te zien over toestemming kan je negeren.LET OP: De keuze ‘Start als Eerstejaars’ is uitsluitend voor startende studenten die deelnemen aan de decentrale selectie.