Rooster Geneeskunde

Onderwijsroosters MyTimetable
De roosters vanaf januari 2023 tot het einde van het collegejaar zijn gepubliceerd op MyTimetables.  Er wordt naar gestreefd om de roosters van het 1e semester collegejaar 2023-2024 medio juli 2023 te publiceren.

Fysieke en online lessen
Voor studenten die fysieke en online lessen dicht op elkaar hebben, zijn studieruimtes beschikbaar gemaakt, waar het online onderwijs gevolgd kan worden. De beschikbare ruimtes kun je vinden in het desbetreffende rooster bij ‘Ruimtes & faciliteiten’ (onder 'Onderwijscentrum'), of via deze link

Rooster exporteren
Via de knop ‘meer opties’ kan een geselecteerde (onderwijs)activiteit van de roostersite worden geëxporteerd naar je eigen persoonlijke (Outlook) agenda. Klik vervolgens op de knop ‘download iCal’. Bij het aanklikken van een iCal link wordt automatisch de standaard e-mail client geopend. Binnen het Erasmus MC is dat Outlook.

Minoren
Voor minorstudenten wordt het rooster door de organisatoren van de minor gecommuniceerd via Canvas. Heb je vragen over je rooster in de minor? Neem dan contact op met de organisator van de betreffende minor.
Tentamens (concept, onder voorbehoud van wijzigingen)