HOKa projecten

Hoger Onderwijs Kwaliteitsafspraken
Door de invoering van een nieuw studiefinancieringssysteem (afschaffing basisbeurs en invoering leenstelsel) zijn er op landelijk niveau financiële middelen vrijgekomen. Er is afgesproken om dat geld te investeren in het onderwijs dat wordt gegeven op hogescholen en universiteiten. De centrale doelstelling hierbij is een zichtbare versterking van de kwaliteit van onderwijs met de nadruk op ‘meer handen in het onderwijs’. Deze middelen vallen onder de noemer ‘Hoger Onderwijs Kwaliteitsafspraken’, ofwel HOKa.

Opzet
Studenten en medewerkers van het Erasmus MC worden meermaals op door de faculteit gekozen momenten in een breed uitgezette call gevraagd om projectideeën ter verbetering van de onderwijskwaliteit in te dienen. Indieners van kansrijke projectideeën wordt gevraagd om uitwerking in de vorm van een projectplan dat door opleidingen, medezeggenschap en kwaliteitszorg wordt beoordeeld. Uiteindelijk besluit de decaan welke projecten worden voorgelegd ter instemming. Inmiddels zijn er twee calls geweest. De eerste call vond plaats in studiejaar 2018-2019. Deze call heeft geresulteerd in 14 projecten die op dit moment worden uitgevoerd. De tweede call vond plaats in april 2020. Goedgekeurde projecten zullen begin 2021 van start gaan.

Projecten
Benieuwd welke projecten nu aan de gang zijn? Dit kun je raadplegen op de site van de EUR.