Decentrale selectie premaster Geneeskunde

Voor de premaster geneeskunde Rotterdam zijn per collegejaar slechts 24 plaatsen beschikbaar. Of je in aanmerking komt voor een selectieplaats wordt bepaald door middel van decentrale selectie.

De decentrale selectie bestaat uit de volgende onderdelen:

Na afloop van de decentrale selectie krijgen alle kandidaten een rangnummer toegekend. Heb je een rangnummer 24 of lager? Dan kan je starten met de opleiding. Uiteraard moet je dan nog wel voldoen aan de toelatingseisen.

Inschrijven voor de premaster kan tot 15 januari. Je ontvangt in de week na 15 januari een link naar het deelnameformulier. Je hebt vervolgens ongeveer 2 weken de tijd het formulier in te dienen (de precieze datum wordt per jaar vastgesteld en gecommuniceerd). Op 15 april ontvang je de uitslag.

Een student kan maximaal tweemaal deelnemen aan de decentrale selectie premaster geneeskunde Rotterdam.