Bindend studieadvies

In de 12e maand krijgen alle studenten premaster een bindend studieadvies. De eisen voor het bindend studieadvies zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling bachelor Geneeskunde.