Selectieproces

Het selectieproces van aanmelding tot mogelijk een plek in de opleiding bestaat uit de volgende concrete stappen:

 1. Kandidaten uitnodigen om het deelnameformulier in te vullen en op tijd (uiterlijk 5 februari 2023 23:59 uur CET) in te dienen.
 2. Beoordelen van tijdig ingediende deelnameformulieren met bijlagen via de daarvoor bestemde link.
 3. Bepalen welke kandidaten voldoen aan de criteria voor directe selectie en bepalen welke kandidaten worden uitgesloten van verdere deelname. Uitsluiting volgt bij het te laat indienen van het deelnameformulier of het ontbreken van bewijsmateriaal vooropleiding.
 4. Inhoudelijk beoordelen van het deelnameformulier en bijgevoegde bewijsstukken:
  a. Vooropleiding;
  b. Extra schoolprestaties;
  c. SE-cijfers;
  d. Onderscheidende vaardigheden; 
  e. Motivatie.
 5. Kandidaten uitnodigen voor de toetsdag.
 6. Nakijken toetsen.
 7. Uitsluiten van kandidaten die niet alle gevraagde onderdelen van de selectie hebben voltooid.
 8. Bepalen z-scores van de verschillende onderdelen waarbij alle onderdelen even zwaar wegen.
 9. Bepalen definitieve ranking (directe selectie, Junior Med School kandidaten en kandidaten die het gehele selectieproces hebben doorlopen).