Uitslag

Nadat alle onderdelen van de selectie zijn voltooid, worden de afzonderlijke z-scores bepaald. Voor kandidaten route B zijn dit het deelnameformulier en de toetsen, voor kandidaten route A zijn dit het deelnameformulier, de SE-cijfers en de toetsen. Alle deze onderdelen wegen even zwaar. Vervolgens worden die verschillende z-scores een gemiddelde. Na het bepalen van de gemiddeldes wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen route A en route B. Vervolgens wordt de ranglijst samengesteld waarbij het hoogste gemiddelde het laagste rangnummer geeft.

Op 15 april worden de rangnummers bekendgemaakte via Studielink. In de week daarna ontvangen de kandidaten een e-mail met hun individuele z-scores. 
Hoogst uitgegeven rangnummer voor collegejaar 2023-2024 is 464. 11 augustus is de laatste datum dat nieuwe rangnummers zijn aangeboden. Plaatsing voor collegejaar 2023-2024 is gesloten. 

Z-score, wat is het?
Een z-score geeft aan hoeveel standaarddeviaties een observatie (de behaalde score) van het gemiddelde (van de scores van alle kandidaten) afzit. Kandidaten krijgen dus een plek ten opzichte van het gemiddelde, uitgedrukt in een standaardmaat. Een z-score geeft dus aan hoe een kandidaat scoort ten opzichte van de rest van de deelnemers. Een z-score van 0 geeft aan dat de kandidaat gelijk scoort aan het gemiddelde van de groep. Een z-score groter dan 0 geeft aan dat de kandidaat hoger scoort dan de groep en een z-score lager dan 0 geeft aan dat de kandidaat lager scoort dan de deelnemers groep. 

Een lage z-score betekent dus niet dat een kandidaat het slecht heeft gedaan maar dat deze minder heeft gescoord dan de rest van de groep.