Bezwaar

Tegen besluiten met betrekking tot de selectie kan de kandidaat bezwaar maken bij de Geschillencommissie studenten (GAS). Het bezwaarschrift moet binnen zes weken nadat de beslissing bekend is gemaakt worden ingediend. Als het bezwaarschrift niet binnen zes weken in ingediend, kan het bezwaar alleen in behandeling worden genomen als er een gegronde reden is voor het te laat indienen. Vakantie is in ieder geval geen gegronde reden. 

Wat kunnen gronden zijn voor een bezwaar?

Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van:

De procedure
Wanneer het bezwaarschrift tijdig en volledig is ingediend ontvangt kandidaat van de Geschillencommissie studenten een ontvangstbevestiging. Eerst wordt gekeken of er een minnelijke schikking mogelijk is. Is dat niet het geval, dan ontvangt kandidaat een verweerschrift. Indien de kandidaat wenst de procedure voort te zetten, volgt een hoorzitting waarin beide partijen worden gehoord. Op basis van de hoorzitting brengt de GAS advies uit over het bezwaar aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur verklaart uiteindelijk of het bezwaar ontvankelijk of ongegrond is. Het College van Bestuur neemt een beslissing op het bezwaar binnen maximaal 10 weken na ontvangst van het bezwaarschrift. De regels omtrent de bezwaarprocedure zijn te vinden in het Studentenstatuut van de Erasmus Universiteit Rotterdam.