Vaccinaties en Mantoux-test

Vaccinaties
Alle eerstejaars studenten van de opleiding Klinische Technologie en het schakelprogramma krijgen een Hepatitis B vaccinatie en een Mantoux-test aangeboden. De Erasmus MC Vaccinatie- en Reizigerspolikliniek verzorgt dit. Voorafgaand aan de start van je TM2-stages moet je je vaccinatiebewijs met titerbepaling laten zien in het LUMC voor registratie.

Kosten
Uitsluitend indien je de vaccinatie en de Mantoux-test op het aangeboden moment haalt, betaalt de opleiding de kosten. Mocht je andere vaccinaties laten zetten, bijvoorbeeld op verzoek van een instelling, dan is dat voor eigen rekening. Dit geldt ook wanneer je geen gebruik maakt van de aangeboden vaccinatiemomenten.

Registratie vaccinaties
Het voldoen aan de vaccinatievoorwaarden is je eigen verantwoordelijkheid. Houd er rekening mee dat een instelling je kan vragen het bewijs aan te leveren van je vaccinaties.  Kan je dit niet dan kan dit gevolgen hebben voor je stage. Het Onderwijs Service Centrum (OSC) registreert geen vaccinatiegegevens van studenten. Bewaar je vaccinatiebewijs en titerbepaling dus goed.

Vaccinatie gemist of eerder ontvangen
Heb je toch een vaccinatieronde gemist? Dan moet je zelf een afspraak maken met de vaccinatiepoli en zijn de kosten voor eigen rekening. Heb je een vaccinatie of test al eerder gehad? Dan hoef je je niet af te melden. Voor inhoudelijke vragen over vaccinaties kun je contact opnemen met de Vaccinatie- en Reizigerspolikliniek.

Hepatitis B vaccinatie en titerbepaling
De Hepatitis B vaccinatie bestaat uit een serie van drie vaccinatierondes en één titerbepaling. Bij de titerbepaling wordt gecontroleerd of de vaccinatie goed is aangeslagen. Je ontvangt via jouw studentenmail een uitnodiging waarin staat wanneer de vaccinatieronde plaatsvindt.

Online kun je jezelf daarna registreren voor een dag een tijdstip.

Mantoux-test
In Bachelorjaar 2, wordt je via je studentenmail uitgenodigd voor een Mantoux-test. Vervolgens kun je jezelf online registeren voor een dag en tijdstip. Een tweede afspraak om de test af te lezen wordt gepland op een paar dagen na het zetten van de test. Hiervoor hoef je je niet aan te melden, in de uitnodiging staat vermeld wanneer je dit kunt doen.

Geldigheid Mantoux-test en bewijs
Na de test ontvang je een bewijs. Ben je deze kwijt? Neem dan contact op met de Vaccinatie- en Reizigerspolikliniek. De Mantoux-test is zes maanden geldig. Heb je recentelijk al eerder een Mantoux-test gehad? Deze is alleen geldig mits er een negatief test resultaat uitkwam en indien in tussentijd geen hoog endemische gebieden voor tbc werden bezocht.