Toetsen


Aanmelden MO en MBR

Studenten van de units Medisch Ondersteunend en Medische Beelvorming en Radiotherapie hoeven zich niet aan te melden voor een toets. Je wordt verwacht op de geplande toetsmomenten.

Aanmelden AZ, LIZ en MK
Alleen voor studenten van de Unit Acute Zorg, Langdurige Intensieve Zorg en Moeder & Kind geldt dat de toets moet worden afgenomen binnen 3 maanden na het volgen van de desbetreffende leereenheid. Inschrijven voor een toets doe je zelf via OSIRIS Student. Voor een herkansing bij de AZ moet je jezelf binnen 6 weken aanmelden via itslearning. Het inzien van een toets is direct na het toetsmoment van de gemaakte toets.

Toetsmomenten
De toetsmomenten zijn terug te vinden in het jaarrooster op Itslearning. Tijdens de toetsmomenten is het verplicht je collegekaart bij je te hebben evenals de inloggegevens van je ERNA/EUR account en itslearning account.

Testvision
Digitale toetsen worden gemaakt in Testvision

Resultaten
De resultaten zijn terug te vinden in het studievoortgangsoverzicht.

Inzage toets
Bij een onvoldoende beoordeling mag de student de betreffende toets inzien. Daartoe kan je binnen 5 werkdagen een afspraak maken met de opleider/stafassistent. Het inkijken vindt plaats onder toezicht en, bij een hertoetsing, niet later dan 5 werkdagen vóór de hertoetsing. Neem voor het inkijken een geldig legitimatiebewijs mee.

Toetsen locatie zorginstelling
Het is mogelijk om binnen Nederland op locatie van de eigen zorginstelling te toetsen. Daartoe wordt een overeenkomst afgesloten met de betreffende zorginstelling waarin de voorwaarden waaraan je moet voldoen zijn opgenomen. Voor vragen en meer informatie neem contact op met je eigen Unit.

Dyslexie
Voor studenten met een dyslexieverklaring biedt Erasmus MC Academie extra ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit aanpassingen van toetsen en opdrachten en geldt uitsluitend voor studenten met een dyslexieverklaring. Je dyslexieverklaring dien je voor start van je opleiding te mailen naar de desbetreffende Unit.