Compensatieregels bachelor + rekentool

Compenseren
Onder condities en uitsluitend bij het nominaal doorlopen van een studiejaar is het mogelijk om onvoldoende tentamencijfers binnen het domein Kennis en Inzicht uit het betreffende studiejaar te compenseren. De compensatieregeling staat beschreven in artikel 5.8 van de lopende Onderwijs -en Examenregeling.

De compensatieregeling is niet van toepassing indien een student meer dan één collegejaar nodig heeft om alle resultaten van alle examenonderdelen van een bepaald studiejaar te behalen.

Rekentool
De opleiding Geneeskunde stelt een rekentool* beschikbaar zodat je zelf kunt onderzoeken of je aan de compensatieregeling voldoet. Aan deze rekentool kunnen geen rechten worden ontleend (zie ook de OER).

Let op! In collegejaar 2023 - 2024 is voor Bachelorjaar 1 een wijziging doorgevoerd in de rekentool i.v.m. een aanpassing van het thema 1A1.


Bachelorjaar 1  - voorwaarden

*De integratietoets is geen afzonderlijk thema en je mag hier derhalve minstens een 4.50 voor behalen, mits aan
  bovenstaande voorwaarden voldaan.

Bachelorjaar 2  - voorwaarden

*De integratietoets is geen afzonderlijk thema en je mag hier derhalve minstens een 4.50 voor behalen, mits aan bovenstaande voorwaarden voldaan.

Bachelorjaar 3  - voorwaarden

Voldaan aan voorwaarden
Heb je aan bovengenoemde voorwaarden voldaan, dan worden de studiepunten voor het betreffende jaar vrijgegeven en blijft je resultaat geldig. Je hoeft in dit geval dus geen gecompenseerde tentamens later te herkansen die lager dan een 5,5 zijn. Wil je weten wanneer jouw doorstroom wordt bepaald? Lees het item; Doorstroom en studievoortgang.

*  Aangezien de eisen niet zijn gewijzigd voor collegejaar 2021-2022 kan je de rekentool van 2020-2021 gebruiken.