Tentameninschrijvingen en - resultaten

Deze pagina is het laatst geüpdate op 7 september 2022.

Regels en richtlijnen

Wanneer je aan een tentamen deelneemt wordt er van je verwacht dat je op de hoogte bent van de regels. Alle procedures rondom tentamendeelname, afname, beoordeling en inzage staan in de Regels en richtlijnen van de examencommissie (klik op OER bachelor of -master in de rechterkolom).

Aanmelden via OSIRIS
In verband met de logistiek (denk aan de zaalindelingen, het aantal surveillanten, digitale of schriftelijke toetsen en het klaarzetten hiervan) is het noodzakelijk dat studenten in OSIRIS zijn aangemeld voor alle thematentamens, de integratietoetsen, de wetenschappelijke schrijftoets in jaar 1 en het keuzeonderwijstentamen. De tentameninschrijving staat open vanaf 60 dagen voorafgaand het tentamen. Je inschrijven voor een tentamen via Osiris Student kan nog tot en met een week voorafgaand het tentamen.

Inschrijving tentamen door OSC of eigen verantwoording
Ga je een regulier tentamen voor het eerst maken? Dan meldt het Onderwijs Service Centrum (OSC) je aan. Dit geldt voor de bachelor thematentamens. In de master word je voor de tentamens van het geneesmiddelenonderwijs (GENMAGM-O) en Methoden van Onderzoek (GENMA08MVO) door het OSC ingeschreven voor de reguliere poging, mits je deelneemt aan het betreffende onderwijs.
Heb je eerder de gelegenheid gehad om het tentamen te maken of gaat het om een hertentamen? Dan dien je je zelf via OSIRIS Student in te schrijven voor het tentamen. Doe je dat niet of niet op tijd, dan gelden de consequenties zoals beschreven in paragraaf 4 van de Regels en richtlijnen van de examencommissie (klik op OER bachelor of master in de rechterkolom). Inschrijven zonder administratiekosten kan tot een week voorafgaand aan het tentamen.

Afmelden deelname
Wanneer je niet deelneemt aan een van de bovengenoemde toetsen, schrijf je dan altijd uit via OSIRIS Student(m.u.v. de iVTG-toetsen). Kan je niet deelnemen door ziekte? Ook dan kan je je uitschrijven. Is de knop ‘uitschrijven’ niet meer zichtbaar in Osiris Student? Stuur dan het OSC een mail vanuit je studentenaccount met daarin je naam, studentnummer, tentamencode en naam, datum van afname en de reden van gewenste uitschrijving.

Uitleg: hoe schrijf ik mij in voor een tentamen via Osiris Student?
Ga in OSIRIS Student naar het tabblad; 'Inschrijven' en selecteer; 'Toets'. 


Zoek de toets op door de gehele tentamencode in te vullen in het zoekvenster van ‘Cursuscode/naam’. Let er op dat je ook het juiste collegejaar aanvinkt! Klik de gevonden cursus aan, selecteer de toetsgelegenheid en druk rechtsonderin op het pijltje naar rechts. Controleer wat je hebt geselecteerd/aangevinkt, en klik op ‘Bevestig inschrijving’.

Vanaf wanneer tot wanneer een toetsinschrijving open staat, kan je zien door op het 'i'-tje te klikken nadat je de cursus hebt opgezocht, en daarna te kijken bij Toetsinschrijvingen. Inschrijven zonder administratiekosten kan tot een week voorafgaand aan het tentamen.

Inschrijfbevestiging: automatische e-mail
Je ontvangt, nadat je jezelf hebt ingeschreven, vanuit Osiris een automatische gegenereerde e-mail met daarin de bevestiging van je inschrijving. Krijg je deze bevestiging niet? Dan is je inschrijving niet gelukt. Probeer het dan opnieuw. 

Verlate tentameninschrijving
Zoals hierboven beschreven kan je je inschrijven voor een tentamen tot een week voorafgaand de afname. Ben je te laat met inschrijven? Dan kan je je alsnog via OSIRIS inschrijven zoals bovenstaand staat beschreven. Bij het afronden van jouw tentameninschrijving worden administratiekosten à €20,- in rekening gebracht en word je doorgestuurd naar een betaalmodule waar je de kosten kan voldoen. Zodra je aan het bedrag hebt voldaan, word je automatisch ingeschreven voor het tentamen. Het OSC wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Geen inschrijving?
Als je geen tentameninschrijving hebt en je komt toch naar de tentamenzaal op de dag van afname, dan maak je dit tentamen op eigen risico. Het kan ook zijn dat er geen plek is voor je i.v.m. ruimtegebrek.
Meld jezelf altijd voorafgaand het tentamen bij de (hoofd)surveillant, deze beoordeelt samen met de tentamenorganisatie of je nog kan deelnemen. Je naam en studentnummer worden doorgegeven aan de examencommissie.
Je dient zelf uiterlijk een week na de tentamendatum een met redenen omkleed verzoek in te dienen bij de examencommissie om je tentamenresultaat geldig te laten verklaren. Het OSC brengt in dit geval, ongeacht de beslissing van de examencommissie of een onvoldoende resultaat, €20,- administratiekosten in rekening die je moet betalen middels een Tikkie. Hier zal je een e-mail over ontvangen na het tentamen. Zie de Regels en richtlijnen van de examencommissie(klik op OER bachelor of master in de rechterkolom).

Informatiemail
Een week voorafgaand aan het tentamen, ontvang je van het OSC de informatiemail. In deze mail staat alle belangrijke informatie over het betreffende tentamen, zoals datum, tijd en afnamelocatie. Ontvang je deze mail niet, dan is jouw tentameninschrijving bij het OSC niet bekend.

Inschrijven voor de herkansingsperiode (zomerperiode)
In de zomerperiode kunnen de deadlines voor de definitieve resultaten dicht op de afnamedatum van de herkansing liggen. Het is daarom handig om jezelf voor de zekerheid voor de herkansing in te schrijven, zodat je niet het risico loopt administratiekosten te moeten betalen omdat je je korter dan een week voorafgaand aan het hertentamen pas zou kunnen inschrijven. Indien je het hertentamen uiteindelijk niet hoeft te maken, kun je jezelf weer uitschrijven via Osiris Student. Let op dat je jezelf ook daadwerkelijk uitschrijft indien je niet deelneemt aan een hertentamen.

Tentamen maken op locatie
Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor het tentamen. De tentamenzaal gaat 30 minuten voor de start van het tentamen open. Ben je te laat, dan mag je niet meer deelnemen aan het tentamen.

Studenten met een voorziening

Studeer je met een extra voorziening? Dan krijg je extra tijd bij je tentamens. Je start gelijktijdig met de andere studenten, echter mag jij langer doorwerken (jouw eindtijd is dus later). Bij fysieke toetsing wordt er geprobeerd om alle studenten met een voorziening samen te plaatsen in een zaal. Wil je een voorziening aanvragen? Kijk dan op Aanvragen voorzieningen.

Controleer je voorziening goed! In Osiris Student kun je, nadat je klikt op ‘Mijn Gegevens’ rechts bovenin, in het tabblad ‘Voorzieningen’ controleren welke voorziening bij jou geregistreerd staat en tot wanneer deze geldig is. Is de voorziening verlopen? Dan heb je geen recht meer op je voorziening bij toetsen en andere onderwijsmomenten. Contacteer de studieadviseur of dien een aanvraag in via Osiris Zaak als je opnieuw een voorziening wil aanvragen.

ReadSpeaker
Heb je een voorziening waarbij je ReadSpeaker mag gebruiken? Let er dan op dat dit alleen werkt als je oortjes met een jack plug gebruikt. Je dient je eigen oortjes mee te nemen.

Vrijstelling
Wil je een vrijstelling aanvragen voor onderwijs? Dan moet je een verzoek indienen bij de examencommissie. In de Onderwijs- en Examenregeling kun je de voorwaarden lezen (klik op OER bachelor of master in de rechterkolom).

Nakijktermijnen
Kijk voor meer informatie over tentamens en nakijktermijnen in de Onderwijs- en Examen Regeling (klik op OER bachelor of master in de rechterkolom).

Bekendmaking resultaten
Via je studentenmail krijg je een bericht als je voorlopige of definitieve tentamenresultaat gepubliceerd is in Osiris. Bij cijfers van bachelortentamens zal in deze e-mail ook informatie staan over de inzage en de termijnen hiervan. Houd er rekening mee dat een tentamencijfer pas op je studievoortgangsoverzicht (SVO) wordt vermeld wanneer deze definitief is vastgesteld in Osiris.