Declaraties

Declaratieformulier
Coassistenten en studenten die een zorgstage lopen kunnen, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor een reiskostenvergoeding. Het indienen van een declaratie kan via het declaratieformulier reiskosten. 

Reiskosten coassistenten met OV
Voor coassistenten in bezit van een OV studentenkaart, staat de reiskostenregeling beschreven in de Reiskostenregeling met OV.

Reiskosten coassistenten zonder OV
Voor coassistenten die niet in het bezit zijn van een OV studentenkaart, staat de reiskostenregeling beschreven in de Reiskostenregeling zonder OV.

Keuze- en of oudste coschap
Bij een buitenregulier keuze- of oudste coschap is er geen reiskostenvergoeding. Tijdens een regulier keuze- of oudste coschap geldt de reiskostenregeling wel. Informatie over reguliere en buitenreguliere coschappen staat in het kennisitem; Keuze- en oudste coschappen.

Inlevertermijn declaraties coassistenten
Houd er rekening mee dat declaraties op tijd moet worden ingediend, zie ook de reiskostenregeling. Lever je een declaratie te laat in, dan worden de reiskosten niet meer vergoed. Uitzonderingen zijn niet mogelijk. 

Declaraties inleveren
Beide declaratieformulieren staan op de Canvaspagina; Formulieren. Reiskostendeclaraties kun je als pdf mailen naar het Onderwijs Service Centrum. Let erop dat je je declaratie binnen vier weken, nadat je coschap is afgelopen, bij het OSC is ontvangen.