Directe selectie

Directe selectie met Nederlandse vooropleiding 
Kandidaten die deelnemen via route A en gemiddeld gelijk aan of hoger scoren dan een 8.00 voor de SE-cijfers van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie samen (dus niet voor ieder vak apart) én die voldoende scoren op het onderdeel motivatie op het deelnameformulier worden direct geselecteerd voor de opleiding Geneeskunde: deze kandidaten hoeven geen 'selectietoetsen' te maken. Ook hoeven zij de onderdelen Extra Schoolprestaties en Onderscheidende Vaardigheden van het deelnameformulier niet in te vullen.

Let wel: deze onderdelen kunnen dan niet beoordeeld worden. Het is aan te raden om ook deze onderdelen in te vullen voor het geval dat kandidaat toch niet voldoet aan de voorwaarden voor directe selectie. Met andere woorden niet invullen is voor eigen risico.

Directe selectie met buitenlandse vooropleiding 
Kandidaten die een buitenlandse vooropleiding volgen én in het jaar van deelname aan de decentrale selectie meedoen aan het afsluitende examen kunnen in aanmerking komen voor directe selectie. Alleen landen uit de EU, EER en Zwitserland komen in aanmerking voor directe selectie met een buitenlandse vooropleiding. We kijken hierbij naar de richtlijnen van het Nuffic. Kandidaten die denken dat hun cijfers vergelijkbaar zijn met bovengenoemde voorwaarden, kunnen dit aangeven op het deelnameformulier en hun cijferlijst toevoegen. Kandidaten die niet in aanmerking komen voor directe selectie doorlopen de selectie via route B; de cijfers worden dan niet beoordeeld. 

Directe selectie op basis van Junior Med School
Kandidaten die het programma van de Junior Med School met goed gevolg hebben afgerond, worden direct geselecteerd.


* Geselecteerd = opleidingsplek aangeboden (hier is geen rekening gehouden met het aantal kandidaten die de plaats niet verzilverd heeft)