Route selectie

De decentrale selectie in Rotterdam bestaat uit twee routes. Welke route dat is, wordt bepaald door de vooropleiding. Afhankelijk van de route (A of B) wordt naar een aantal criteria gekeken. 

Route A
Deze route is uitsluitend toegankelijk voor eindexamenkandidaten vwo die in mei van het deelnamejaar voor de eerste keer meedoen aan het volledig centraal schriftelijk vwo-eindexamen in het profiel Natuur en Gezondheid plus natuurkunde of het profiel Natuur en Techniek plus biologie in Nederland, én die niet eerder hebben deelgenomen aan de selectieprocedure Rotterdam.

Kandidaten die route A volgen worden beoordeeld op drie criteria: 

  1. Het deelnameformulier waarop vooropleiding, extra schoolprestaties, onderscheidende vaardigheden en motivatie worden aangegeven;
  2. SE-cijfers van 12 januari 2023 voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie (als je in één van deze vakken reeds eindexamen hebt gedaan, kijken wij naar het eindexamencijfer). Wil je weten aan welke eisen de SE-cijfers moeten voldoen? Kijk dan op de website van de VO-raad;
  3. Toetsen.

Route B
Deze route is voor kandidaten die niet voldoen aan de eisen van route A.

Dit is bijvoorbeeld het geval als:

Kandidaten die route B volgen, worden beoordeeld op twee criteria: 

  1. Het deelnameformulier waarop vooropleiding, extra schoolprestaties, onderscheidende vaardigheden en motivatie worden aangegeven;
  2. Toetsen.