Toetsen

Voorbereiding
In de week van 27 februari t/m 3 maart 2023 krijgen kandidaten via de e-mail informatie over de toetsdag. 

De toets informatie is toegankelijk via een link en een wachtwoord dat in de e-mail wordt verstrekt. Op de (beveiligde) website staat het informatiepakket, artikelen ter voorbereiding op de toetsen en de links naar de hoorcolleges. 

De hoorcolleges dienen als voorbereiding op de collegetoets. De link naar de colleges wordt opengezet op 18 maart 2023 00:01 uur CET en gesloten op 18 maart om 23:59 uur CET. De colleges kunnen zo vaak bekeken worden als gewenst. Tijdens het bekijken van de colleges is het aan te raden om aantekeningen te maken en die mee te nemen naar de toetsdag. 

Als er behoefte is om meer informatie op te zoeken over het onderwerp dat in de colleges wordt behandeld, dan mag dat. Ook deze informatie mag, op papier, meegenomen worden naar de collegetoets. 

De toetsdag
Op 25 maart worden kandidaten verwacht op de Campus van de Universiteit Rotterdam voor de toetsdag. De routebeschrijving staat in de informatiemap. 

Op de toetsdag worden voor de bacheloropleiding geneeskunde benodigde vaardigheden getoetst. Het gaat om studievaardigheden zoals het verzamelen en lezen van informatie, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, bestuderen van teksten, aantekeningen maken e.d. Academische vaardigheden zoals analyseren van artikelen, interpreteren van resultaten en numerieke vaardigheden worden tevens getoetst. Voor deze toetsen is, anders dan bovengenoemd, geen verdere voorbereiding nodig.

De toetsen worden digitaal afgenomen waarbij gebruik wordt gemaakt van het programma TestVision. Om bekend te raken met het systeem krijgen kandidaten voorafgaand aan de toetsdag toegang tot een testtoets. Zo kunnen kandidaten alvast vertrouwd raken met het toets programma. 

Om in te loggen in Testvision is het ERNA account nodig dat door de universiteit is toegestuurd na registratie in Studielink. Het is belangrijk dat kandidaat de juiste gegevens bij zich heeft op de toetsdag (gebruikersnaam en wachtwoord). Als de kandidaat de gegevens niet bij zich heeft, zorgt dit voor vertraging en onnodige stress.  

Scoring
Er worden geen cijfers gegeven voor de toetsen. Elke toets wordt apart gescoord. De resultaten van de toetsen samen, leveren een z-score op. 

Kandidaten buitenland
Kandidaten die woonachtig zijn buiten Europa of minimaal drie maanden buiten Europa verblijven en daardoor niet in Rotterdam aanwezig kunnen zijn op de toetsdag, kunnen de toetsen online maken. 

Hiervoor gelden enkele voorwaarden: