Coschappen en loting

Startopties master
Wanneer je conform de ingangseisen in de OER mag beginnen met de master kun je kiezen voor;

Instroommomenten
Er zijn jaarlijks 5 startmomenten voor de coschappen. Dit betekent dat per 10 weken 78 studenten kunnen instromen, dit zijn er 390 per jaar.

Startmomenten coschappen:

Collegejaar 2023-2024:

Collegejaar 2024-2025:


Voor deelname aan het blok Methoden van onderzoek, dat driemaal per jaar wordt aangeboden, geldt geen loting of maximum. Meer informatie over startopties vind je hier.

Criteria voor loting
De spelregels rondom de loting staan uitgebreid beschreven in de; ‘Regeling voor de verdeling instroommomenten coschappen Masteropleiding Geneeskunde'.


Lotingmoment
De loting voor de coschappen vindt twee keer per jaar plaats, meestal in april en in augustus.
In de Regeling kun je de details per loting terugvinden.

Aan de loting van augustus mogen alle studenten die voldoen aan de toegangseisen als vermeld in de hieronder genoemde Regeling onder kopje 2.3 Toegangseisen 1.b. meedoen. De april loting is een kleinere loting, hiervoor worden enkel studenten uitgenodigd die op dat moment voldoen aan de toegangseisen als vermeld in de  Regelingonder kopje 2.3 Toegangseisen 1.a. Let vooraf dus goed op voor welke loting jij in aanmerking kunt komen door dit na te lezen in de Regeling voor de verdeling instroommomenten coschappen Masteropleiding Geneeskunde .

Aanmelden voor de loting
Ongeveer vier weken voorafgaand aan de loting ontvangen studenten die in aanmerking komen -zie de regeling- per e-mail een uitnodiging van het OSC, inclusief instructies voor het aanmelden. Studenten die tijdelijk niet staan ingeschreven, ontvangen bericht op het privé e-mailadres zoals opgegeven in Studielink. Heb je geen bericht ontvangen? Stuur dan een mail naar het OSC.
Studenten die mee willen loten, kunnen zich vervolgens online aanmelden voor een voorkeursstartdatum.
Studenten die wel voldoen aan de criteria maar (nog) niet willen meeloten, hoeven niet op de uitnodiging te reageren. Zij zullen bij een volgende loting opnieuw een uitnodiging ontvangen van het OSC.

Check je studievoortgangsoverzicht
De uitnodiging voor de loting baseert het OSC op de studievoortgangsoverzichten in OSIRIS. Download daarom regelmatig je SVO via OSIRIS Student en wees alert op eventueel missende resultaten.
Mochten er behaalde (definitieve) resultaten missen, meld dit dan direct bij de bewuste afdeling of docent. Die kan dan hierover contact opnemen met het OSC.

Plaatsing
Het OSC deelt de deelnemers aan de loting in op een van de drie categorieën zoals omschreven in de regeling. Uiterlijk een week vóór de loting ontvang je per e-mail je lotingscategorie. Ben je van mening dat je niet in de juiste categorie bent geplaatst? Dan heb je drie werkdagen de gelegenheid om te reageren per e-mail. Alle reacties worden vóór de loting afgehandeld.

Loting april 2024
Zie hieronder de planning voor de loting van april 2024:

Lotingsproces en uitslag
De loting gebeurt in en door OSIRIS. Pas nadat de volledige loting heeft plaatsgevonden, ontvangen alle deelnemers een e-mail met de uitslag. Pas na dit bericht van het OSC is de plaatsing definitief. Eerder contact opnemen over je lotingsplek heeft geen zin. Nadat je een e-mail hebt gekregen dat je bent ingeloot, ontvang je uiterlijk 6 weken voor jouw startdatum je studiegroepgegevens en coschaptraject.   

Ruilen en intrekken startplek
Informatie en regels omtrent het ruilen van startmomenten, het terugtrekken van je startmoment, promotie en meer, vind je in de ‘Regeling voor de Verdeling instroommomenten coschappen Masteropleiding Geneeskunde’.

Vacante plaatsen
Gedurende het jaar kunnen er door omstandigheden startplekken vrij komen. Per instroommoment zie je hieronder welke. Wil je in één van deze instroommomenten starten? Meld je dan vóór de deadline aan via osc@erasmusmc.nl


Op de dag van de deadlineverloot het OSC de vacante plaatsen en wordt iedereen per e-mail op de hoogte gesteld.

NB: je kunt je alléén voor een vacante plaats aanmelden als je tussentijds voldoet aan de ingangseisen voor de master (doordat je het bachelor- of premasterprogramma hebt behaald). Zie voor meer informatie de Regeling voor de verdeling instroommomenten coschappen Masteropleiding Geneeskunde'.

Wil je per mail geïnformeerd worden zodra er een vacante plek is op STiP? Mail dan naar osc@erasmusmc.nl

Informatie per coschap 
Informatie per coschap vind je op Canvas. De coschappen Huisartsgeneeskunde (HAG) en Sociale Geneeskunde worden gecoördineerd door de afdelingen zelf. Op Canvas en de webpagina; Huisartsgeneeskunde, vind je meer informatie over dit coschap. Heb je toch nog inhoudelijke vragen over dit coschap, dan kun je contact opnemen via hag@erasmusmc.nl. Let op, het is niet meer mogelijk om het coschap HAG zelf te regelen.

Mocht je zelf een coschaplocatie willen regelen voor Sociale Geneeskunde, neem dan contact op met de afdeling via onderwijs.socialegeneeskunde@erasmusmc.nl.

Regulier coschap in het buitenland
Wanneer je een regulier coschap in het buitenland wilt doen, dien je uiterlijk vier maanden vooraf een verzoek in te dienen via Osiris Zaak. De Zaak is te vinden onder ‘Stage’. Lees de OER Erasmusarts (zoekwoord: coschappen serie A en B) door voor meer informatie. Ook vind je meer informatie in het STiP item Studie/stage in het buitenland.