Methoden van Onderzoek

Verplicht voorbereidend onderwijs
Voordat je met het onderzoek mag starten, moet je het blok Methoden van Onderzoek (MVO) gevolgd hebben en deelgenomen aan de bijbehorende bloktoets. Alle voorwaarden staan in de OER Erasmusarts 2022-2023. Meer informatie over het masteronderzoek lees je in het kennisitem; Masteronderzoek.

Aanmelden voor Methoden van Onderzoek
Het blok MVO wordt elk jaar 3 keer aangeboden*.

In 2023-2024:

In 2024-2025:

Het rooster staat op de roosterwebsite.

Start je met het blok MVO? Houd dan rekening dat je voor een eventueel startmoment van de coschappen volledig klaar bent met je masteronderzoek. Reken dus tenminste 28 of 30 weken voor zowel het onderwijs (3 weken onderwijs + tentamen) als het onderzoek (18 of 20 weken, zie Canvas voor toelichting) als het onderzoek, in verband met eventuele uitloop.

* Voor de startdata van Methoden van Onderzoek wordt elk studiejaar geprobeerd om deze rond dezelfde tijd/maand als voorgaand studiejaar te plannen. Helaas kunnen we hier geen garantie op geven.

Inschrijfcriteria blok Methoden van Onderzoek
Aanmelden voor het blok MVO in OSIRIS is uitsluitend mogelijk indien je:

Tijdig inschrijven via OSIRIS
Als je wilt deelnemen, dien je zelf uiterlijk twee weken voor de start van het blok MVO via OSIRIS een cursusinschrijving te doen. De cursuscode is GENMA08MVO. OSIRIS kan aangeven dat je op een wachtlijst bent geplaatst, dit kun je negeren. Alle ingeschreven studenten die aan de voorwaarden voldoen kunnen starten. Het blok MVO kent geen maximum aantal deelnemers. Bij deze inschrijving word je automatisch ingeschreven voor het tentamen.

Alleen voor hertentamen inschrijven
Indien je een hertentamen doet, moet je zelf je toetsinschrijving regelen via OSIRIS. Let op! Schrijf je alleen in voor de toets en niet voor de cursus. De toets is ook te vinden onder code GENMA08MVO.

Studiegroepnummer
Na aanmelding in OSIRIS, ontvang je een week voor de start van het onderwijsblok je studiegroepnummer.

Studenten met uitzonderingspositie
Studenten die tijdens het stilvallen van het onderwijs vanwege het coronavirus (periode maart-april 2020) het blok Methoden van Onderzoek hebben gevolgd en destijds geen tentamen hebben gemaakt kunnen zich inschrijven voor een MVO-tentamen naar keuze. Je kunt dit raadplegen in het tentamenrooster. Let op! Dit betreft enkel de studenten met een uitzonderingspositie. Mocht je het onderwijs nog een keer willen volgen om zo voor te bereiden op het tentamen, dan hoef je de verplichte VO’s niet nogmaals te doen. Ook krijg je dan geen studiegroep. Je kunt gewoon aansluiten bij het onderwijs.