Bachelordiploma en -uitreiking

Actieve graadverlening
Studenten die mogen slagen voor de bachelor Geneeskunde hoeven niet zelf hun diploma aan te vragen. Het Onderwijs Service Centrum (OSC) controleert aan het einde van elke maand welke studenten mogen afstuderen.* Iedereen waarvan het studievoortgangoverzicht voor de bachelor Geneeskunde in OSIRIS de vereiste 180 EC (voldaan = ja) toont, laat het OSC, na controle van de Examencommissie slagen volgens de actieve graadverlening. Dit houdt in dat het examen binnen 6 weken na het laatst behaalde resultaat wordt geregistreerd in OSIRIS en daarmee wordt doorgegeven aan DUO.

* Aan het einde van het collegejaar kan periode waarin de diplomaregistratie plaatsvindt iets afwijken van bovenstaande informatie, in verband met de doorstroom en compensatie.

Uitschrijven
Meer informatie over wanneer je je kunt uitschrijven vind je in het item: In- en uitschrijven bachelor.

Diplomastukken
De diplomastukken bestaan uit het diploma (getuigschrift), een Nederlandse cijferlijst, een Engelse cijferlijst en een diplomasupplement. Studenten hoeven geen diplomastukken te tekenen, deze worden uitsluitend getekend door de examencommissie.

Examenregister en diplomaregister
Nadat je bent geslaagd worden jouw diplomagegevens automatisch verstuurd naar het Diplomaregister (Meer informatie over het Diplomaregister vind je hier). Hieruit kun je zelf een digitaal en gecertificeerd uittreksel halen van je diplomagegevens. Deze kun je gebruiken bij sollicitaties of andere momenten waarin je moet aantonen welke diploma’s je hebt behaald. Dit uitreksel is internationaal erkend. Ook kun je gebruik maken van het examenregister van de EUR, dit is eveneens internationaal erkend. Let op, je wordt hier alleen in opgenomen als je hiervoor toestemming hebt gegeven via Studielink. Heb je aanvankelijk geen toestemming gegeven en wil je toch opgenomen worden? Stuur dan een mail naar het OSC.

Erkenningscertificaat
Studenten die zich tijdens de studie hebben ingezet als vrijwilliger kunnen een erkenningscertificaat aanvragen. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van een erkenningscertificaat vind je hier.

Toelatingsbeschikking master
Bij het registreren van het bachelorexamen kent het OSC in OSIRIS een toelatingsbeschikking toe tot de master Geneeskunde. Deze beschikking is vereist om in Studielink de inschrijving voor de masterfase te kunnen voltooien. 

Verificaties/waarmerken
Voor gewaarmerkte kopieën van cijferlijsten en/of diploma's dient een afspraak in het Onderwijscentrum gemaakt te worden. Hiervoor kun je een mail sturen naar osc@erasmusmc.nl. Heb je een gewaarmerkt studievoortgangsoverzicht nodig? Hiervoor kun je ook terecht bij de balie in het OWC.

Uitreiking of ophalen?
Studenten die mogen afstuderen ontvangen een e-mail met daarin de keuze om het diploma af te halen of deel te nemen aan de bachelor uitreiking. Wanneer je jouw diploma eerder wilt ophalen duurt het ongeveer twee weken voordat deze gereed is. Indien je je niet aanmeldt voor de uitreiking, betekent dit automatisch dat je het diploma ná de uitreiking kunt komen ophalen aan de balie van het OSC. In de uitnodiging staat aangegeven wanneer het diploma kan worden opgehaald.

Uitreiking en indeling
Studenten kunnen deelnemen aan de jaarlijkse diplomauitreiking. De uitreiking vindt  doorgaans jaarlijks op de vierde zaterdag van oktober plaats. In 2024 vindt de uitreiking plaats op zaterdag 26 oktober. Dit is een officiële academische zitting onder toezicht van de examencommissie Geneeskunde. Er zijn 6 sessies: Drie parallelle sessies om 11:00 uur en drie paralelle sessies om 14:00 uur. Studenten worden na aanmelding ingedeeld in een van de zes sessies. Het is niet mogelijk om van sessie te ruilen met een medestudent. Een sessie duurt anderhalf uur en aansluitend vindt er een receptie plaats. Uiterlijk anderhalve week voor de uitreiking ontvang je op je privé e-mailadres de indeling en meer informatie.


Aanmelden
Deelname gebeurt op basis van uitnodiging. Uiterlijk zeven weken voor de uitreiking ontvangen alle bachelorgeslaagden een uitnodiging met het verzoek zichzelf aan te melden. Dit doe je via Academy Attendance. In de handleiding lees je hoe je dit moet doen. De uitnodiging wordt verstuurd naar zowel het studentenmailadres als het mailadres zoals opgegeven in Studielink. Studenten die tijdelijk niet staan ingeschreven bij de Universiteit ontvangen zo ook de uitnodiging. Heb je zeven weken voor de uitreiking geen uitnodiging ontvangen? Stuur dan een e-mail naar het OSC via osc@erasmusmc.nl.

Premasters
Premasterstudenten die hun programma met voldoende resultaat hebben doorlopen, ontvangen eveneens een uitnodiging voor de bachelor diplomauitreiking. Zij ontvangen tijdens de zitting een certificaat van deelname aan de premaster. 

Aantal gasten
Het aantal gasten dat bij de uitreiking aanwezig kan zijn, wordt per uitreiking nader bekend gemaakt. Het is helaas niet mogelijk om gastenplekken weg te geven aan andere studenten.

Mindervaliden
Gasten in een rolstoel kunnen, via de lift naar de 4e etage, de zaal betreden via de boven ingang en daar plaatsnemen. Tevens worden er standaard stoelen gereserveerd voor gasten die slecht ter been zijn. Heb je als deelnemer behoefte aan een specifieke zitplaats door je gezondheid? Stuur dan een e-mail naar het OSC.