In- en uitschrijven premaster

Inschrijven via Studielink
Wanneer je een premaster student bent, schrijf je jezelf in via Studielink. Kies bij; 'Soort opleiding', voor de 'bachelor Geneeskunde' en bij de vraag; Inschrijven voor het 1e jaar; ‘Nee’ (toestemming noodzakelijk). Bij opleidingsnaam (instelling); kies je voor '(Premaster) Geneeskunde'. Vervolgens zie je onderstaande melding waarna je het instroomoment kunt bevestigen. Meer informatie over inschrijven voor de premaster vind je hier.Monitor je inschrijving op Studielink
In de ‘My to do list’ op Studielink zie je de status van je inschrijving en de noodzakelijke stappen om een bewijs van inschrijving te ontvangen (uploaden pasfoto, toelating, betaling collegegeld, etc.). In het STiP item Bewijs van inschrijvingkun je nalezen hoe je deze uit Osiris Student kunt halen.

Inschrijfstoplicht OSIRIS
In OSIRIS kun je eveneens de status van je inschrijving zien. In het tabblad Personalia, naast ‘Opleiding’ staat de optie; 'Status inschrijving voor opleiding'. Hier zie je de nog uit te voeren actiepunten. Onder ‘Voortgangsindicator(en)’ staan de stoplichten die de actiepunten en status aangeven. Pas nadat alle actiepunten zijn afgewerkt, is je inschrijving voltooid.

Studiestaken en/of tussentijds uitschrijven
Je studie inschrijving voor een collegejaar eindigt automatisch op 31 augustus. Indien je tussentijds wilt uitschrijven moet je in Studielink aangeven per wanneer je jouw inschrijving wilt beëindigen (altijd per 1ste van de maand). Schrijf je alléén uit indien je geen onderwijs meer volgt. Resultaten behaald op het moment dat je niet staat ingeschreven, zijn ongeldig. 
Je kunt je nooit tweemaal binnen eenzelfde collegejaar inschrijven voor de bachelor, ook niet als je een aantal maanden geen onderwijs volgt. Je kunt je pas weer inschrijven voor het collegejaar dat start per 1 september. De inschrijving voor een nieuw collegejaar opent in Studielink per half juli tot uiterlijk 31 augustus.

Studieonderbreking > 6 maanden
Wanneer je studieonderbreking langer dan 6 maanden heeft geduurd, moet je een inschrijfverzoek indienen bij de examencommissie. Wanneer de onderbreking in overleg is gegaan met de Studieadviseur, geeft deze je de stappen aan die je moet ondernemen. Ben je langer dan 6 maanden uitgeschreven voordat je met je coschappen begint? Dan ben je hiervan uitgezonderd.

Recht op studiefinanciering
Houd er rekening mee dat je recht op studiefinanciering vervalt op het moment dat je bent uitgeschreven. Meer informatie over uitschrijven na afstuderen vind je in het kennisitem; Masterdiploma en -uitreiking. Meer informatie over collegegelden en uitschrijven via Studielink vind je op de website Erasmus Universiteit.

ERNA account en EMC pas
Wanneer je bent uitgeschreven wordt je Erasmus MC pas gedeactiveerd en heb je geen toegang meer tot je ERNA account en studentenmail. Meer informatie over het inleveren van je Erasmus MC pas kun je lezen in het item Erasmus MC pas. Alle (opgeslagen) informatie op je studentenmail wordt verwijderd. Meer informatie over je ERNA account en toegang na uitschrijving vind je in ASK Erasmus (zoekwoord: ERNA).