Erasmus MC pas studenten

Verplicht zichtbaar dragen
In de eerste collegeweek krijgen alle eerstejaars studenten Geneeskunde een Erasmus MC pas. De Erasmus MC pas dient ter identificatie en toegang tot verschillende gebouwdelen. Alle studenten en medewerkers van het Erasmus MC zijn verplicht de pas zichtbaar te dragen. Ook in het Onderwijscentrum.

Legitimeren
Bij tentamens is identificatie mogelijk met je EUR collegekaart (in onbeschadigde staat) of, indien je niet beschikt over je EUR collegekaart, een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of Nederlands rijbewijs). Er kunnen toegangscontroles plaatsvinden en je kunt door medewerkers van de Beveiliging en het Onderwijs Service Centrum (OSC) gevraagd worden je te legitimeren.

Uploaden pasfoto
Voor het maken van een Erasmus MC pas is het verplicht om een pasfoto te uploaden. Doe dit zo snel mogelijk wanneer je inschrijving compleet is. Je kunt je pasfoto gemakkelijk uploaden via OSIRIS Student. Log in met je ERNA-account en upload bij ‘Personalia’ je foto. Wanneer je geen pasfoto uploadt, kan er geen Erasmus MC pas gemaakt worden en kan je daardoor het onderwijs niet volgen. 

Nieuwe pas maken
Bij verlies of beschadiging van de pas kun je tegen betaling van €10,- euro een nieuwe pas laten maken bij de Servicedesk (Fe-209). In geval van diefstal kan dit met een kopie van je aangifte kosteloos.

Problemen met pas
De Erasmus MC pas werkt uitsluitend als je goed staat ingeschreven voor de opleiding Geneeskunde. Werkt je pas niet of heb je hem niet ontvangen? Controleer dan eerst in Studielink of je inschrijving echt voltooid is en of je alle stappen hebt ondernomen tijdens het inschrijfproces, inclusief het uploaden van je pasfoto. Sta je goed ingeschreven en werkt je pas toch niet, neem dan contact op met het OSC.

Pas inleveren
Na beëindiging van je studie, dien je de Erasmus MC pas in te leveren. De Erasmus MC pas kun je inleveren bij de Servicedesk, balie 3 + 4, Fe-209 (witte balie). Houd er rekening mee dat P&O Centraal een boete oplegt indien de pas niet wordt ingeleverd. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de Servicedesk (010-7044441).

Bezoekerspas faculteitsgebouw
De receptie van het faculteitsgebouw verstrekt geen bezoekerspassen meer aan medewerkers en studenten die hun Erasmus MC pas niet bij zich hebben. Ben je je EMC pas vergeten? Dan kun je hiervoor terecht bij de Servicedesk (Fe-209). Hier zijn kosten aan verbonden. Vergeet je voor de eerste keer je pas, dan kost dit je €10. Vergeet je deze de tweede keer, dan kost dit je €25. De Servicedesk verstrekt in deze gevallen een duplicaatpas die gelijk is aan de originele pas. Deze duplicaatpas moet binnen twee weken na uitgifte weer worden afgegeven bij de Servicedesk. Voor vragen hierover kun je terecht bij de receptie van de Servicedesk of bellen naar 010-7044441. 

Verschillende passen
Naast de Erasmus Mc pas zijn er nog twee andere passen: