Masterdiploma en -uitreiking


Diplomaregistratie via OSIRIS Zaak
Je diplomaregistratie wordt in gang gezet, zodra je bij het inleveren van je laatste beoordelingsformulier in OSIRIS Zaak aangeeft dat het je laatste resultaat is. De zaak heet ‘Afstuderen – 1’. Controleer goed of je beoordelingsformulier correct is ingevuld en of je aan deze 
afstudeervoorwaarden voldoet. Wanneer dit onjuist is ingevuld kan je diplomaregistratie niet in gang worden gezet. Ontvang je jouw laatste resultaat niet via een beoordelingsformulier, bijvoorbeeld omdat je laatste resultaat een tentamencijfer is? Stuur in dit geval een e-mail naar het OSC.

Let op! Het opmaken van je diploma en registreren in OSIRIS duurt maximaal 15 werkdagen vanaf het moment dat je afstudeerzaak is gestart. Indien je zaak op incompleet wordt gezet, valt dit buiten de 15 werkdagen. In de Kerstvakantie worden geen afstudeerzaken in behandeling genomen. Zodra je diploma is geregistreerd ontvang je meteen een bevestiging per e-mail vanuit OSIRIS Zaak. Verderop in dit item lees je meer over het aanvragen van je BIG-registratie. Wanneer je na het afstuderen met een nieuwe baan wilt beginnen, houd dan rekening met deze extra tijd. Je nieuwe werkgever heeft je geregistreerde diploma en BIG-registratie nodig om je contract volledig op te stellen. Verderop in dit item lees je meer over het aanvragen van je BIG-registratie.

Het is niet mogelijk om een versneld registratieproces aan te vragen, omdat de Examencommissie en Commissie Longitudinale Beoordeling Professionaliteit ook naar de afstudeerzaak kijken.  Meer informatie hierover lees je hieronder.

Longitudinale beoordeling professionaliteit
In de Master zijn er twee studiepunten te behalen voor de longitudinale beoordeling professionaliteit. Het gaat hier om een beoordeling van het professionele gedrag in de coschappen. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door de Commissie Longitudinale Beoordeling Professionaliteit (CLBP). Het gaat hierbij om twee studiepunten. Hiervan heeft 1 punt (LBP-1) betrekking tot de serie A en B coschappen, zie hiervoor het item 
Keuze- en Oudste coschappen. Het andere punt (LBP-2) gaat over het oudste coschap (serie C). Meer informatie over het CLBP vind je op deze website.

LBP voor afstuderen (LBP-2)
Het punt voor GENMALBP2-O wordt vlak voor je afstuderen verwerkt. Tijdens het afstudeerproces kijken de Examencommissie en het CLBP of er lopende kwesties zijn met betrekking tot het professionele gedrag. Zijn er geen lopende kwesties? Dan wordt het punt vanzelf toegekend, je hoeft hiervoor geen contact op te nemen met het OSC.

Portfolio
Het is noodzakelijk dat de beoordeling van het 'portfolio' voor het indienen van het laatste resultaat is verwerkt in 
OSIRIS. Het beoordelen van je portfolio door de docent kan een aantal weken in beslag nemen. Lever deze documenten dus volledig en tijdig aan via EPASS, zodat de docent ze ruim voor de deadline kan beoordelen. Wanneer je portfolio resultaat niet op tijd binnen is kun je niet afstuderen en deelnemen aan een uitreiking. De cursuscode is GENMAPO-L.

Eindwerken Academische Vorming
Wil je dat het afstudeerproces zo snel mogelijk na je oudste coschap in gang wordt gezet, dan is het verstandig om je eindwerken Academische vorming (EBM en Ethiek) ruim voor het einde van je oudste coschap in te leveren. Op die manier is de kans groter dat deze eindwerken beoordeeld zijn voordat je oudste coschap wordt beoordeeld, en kun je meteen na je oudste coschap alles uploaden in Osiris Zaak.

Vervroegen beoordeling
De Examencommissie staat niet toe dat een beoordeling van een masteronderzoek of coschap wordt vervroegd. Een beoordeling mag nooit eerder plaatsvinden dan de voorlaatste dag waarop het onderzoek of coschap eindigt. Het eerder laten beoordelen om zo te kunnen deelnemen aan een uitreiking of sneller af te studeren, maakt het resultaat ongeldig.

Het is niet de bedoeling om contact op te nemen met de docenten Academische Vorming over de beoordelingstermijn, in de hoop dat ze de eindwerken met spoed zullen beoordelen. Zij zullen hier dan ook niet op ingaan. Je kunt al vroeg in het oudste coschap beginnen met de eindwerken. Let op dat je mogelijk na de beoordeling je eindwerk nog moet reviseren, dit neemt extra tijd in beslag.


Uitschrijven
Kijk voor meer informatie over uitschrijven op de website van de EUR. Let op! Het Erasmus MC hanteert als uitschrijfdatum de datum waarop de voorzitter Examencommissie akkoord gaat het laten slagen als laatste toetsdatum. Is jouw laatste onderwijsactiviteit het oudste coschap en je laatste coschapdag bijv. op 26 januari dan kan je uiteindelijke slagingsdatum in februari vallen. Tot en met de maand februari betaal je dan collegegeld.

Je kunt je wel al direct na het inleveren van je laatste beoordeling per 1ste van de eerstvolgende maand uitschrijven voor de opleiding. De EUR verwerkt de uitschrijving na het verwerken van de slaging door het Erasmus MC.

Voor deelname aan de uitreiking hoef je niet ingeschreven te staan. Wanneer jouw uitreiking een paar maanden na je diplomaregistratie plaatsvindt heeft dit dus geen gevolgen voor jouw afstudeerdatum, het betalen van collegegeld en de aanvraag van je BIG registratie.

BIG-registratie
Zodra je via OSIRIS Zaak een bericht ontvangt dat je diploma staat geregistreerd, kun je direct de 
aanvraag voor jouw BIG registratie indienen. Dit kan dus ook voordat je je diploma op papier hebt ontvangen. Je kunt je diploma selecteren in het online aanvraagformulier van het BIG. Meer informatie over het voorbereiden van je BIG-registratie vind je op de website van het BIG-register.

Erkenningscertificaat
Studenten die zich tijdens de studie hebben ingezet als vrijwilliger kunnen een erkenningscertificaat aanvragen. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van een erkenningscertificaat vind je 
hier.

Coassistenten-overeenkomst
Wanneer je afstudeerzaak is gestart, geeft het OSC aan Personeels- en salarisadministratie (PSA) door dat je coassistenten-overeenkomst opgeheven mag worden. Hiervoor hoef je dus niet naar het OSC te mailen.

ERNA account
Enkele maanden na je uitschrijving wordt je 
ERNA account geblokkeerd. Wanneer dit precies is vind je in ASK Erasmus (zoekwoord: ERNA).

Collegegeld
Meer informatie over collegegeld en restitutie vind je op de website van de 
Erasmus Universiteit. Heb je toch nog vragen hierover? Neem dan contact op met het Erasmus Studenten Service Centrum.

Foto’s
Tijdens de uitreiking maakt de Erasmus MC fotograaf professionele foto’s. Deze worden na de uitreiking per e-mail aan alle kandidaten beschikbaar gesteld. 

Diplomastukken
De diplomastukken bestaan uit: het diploma (getuigschrift), een Nederlandstalige cijferlijst, een Engelstalige cijferlijst en een diplomasupplement. Studenten hoeven zelf geen diplomastukken te tekenen, deze worden uitsluitend ondertekend door de voorzitter van de Examencommissie. 

Diplomaverificatie en digitaal uittreksel
Nadat je bent geslaagd worden jouw diplomagegevens automatisch verstuurd naar het Diplomaregister (Mijn Diploma's van DUO -meer informatie over het Diplomaregister vind je 
hier). Hieruit kun je zelf een digitaal en gecertificeerd uittreksel halen van je diplomagegevens. Deze kun je gebruiken bij sollicitaties of andere momenten waarin je moet aantonen welke diploma’s je hebt behaald. Dit uitreksel is internationaal erkend. Ook kun je gebruik maken van het examenregister van de EUR, werkgevende instanties kunnen hier jouw diplomagegevens controleren, dit is eveneens internationaal erkend. Je wordt hier alleen in opgenomen als je hiervoor toestemming hebt gegeven via Studielink. Heb je aanvankelijk geen toestemming gegeven en wil je toch opgenomen worden? Registreer jezelf alsnog in het examenregister via deze link.

Voor gewaarmerkte kopieën van cijferlijsten en/of diploma's dient een afspraak in het Onderwijscentrum gemaakt te worden. Hiervoor kun je een mail sturen naar 
osc@erasmusmc.nl. Heb je een gewaarmerkt studievoortgangsoverzicht nodig? Hiervoor kun je ook terecht bij de balie in het OWC. 

Overige diplomaverificaties
Diplomaverificatie is centraal via de EUR geregeld. Meer informatie over overige (handmatige) verificaties vind je op de website van de 
EUR.

Werken in het buitenland
Diplomastukken worden eenmalig verstrekt. Heb je alleen een Nederlandstalig diploma en wil je deze vertalen? Dan dien je deze laten vertalen door een gecertificeerd vertaalbureau.
Wil je jouw behaalde diploma waarderen of beschrijven voor in het buitenland? Meer informatie hierover lees je op de website van de 
Rijksoverheid.

Uitreiking 
De masterdiploma uitreikingen Geneeskunde vinden iedere laatste vrijdag van de maand plaats, m.u.v. feestdagen en de maand december. Deelname aan de masterdiploma uitreiking is verplicht i.v.m. het afleggen van de eed of belofte. Na afronding van je diplomaregistratie wordt je ingedeeld voor een buluitreiking. Hou hierbij rekening dat je niet automatisch de maand na je afstudeerdatum voor een uitreiking wordt ingedeeld. Uiterlijk zes weken voor de uitreiking ontvang je een uitnodiging met de exacte datum en het tijdstip, deze ontvang je op het e-mailadres wat je in Studielink hebt opgegeven (controleer of dit e-mailadres up-to-date is). Het is niet mogelijk om een voorkeur op te geven.

Voor het meest recente protocol over de uitreikingen verwijzen wij je naar de webpagina Protocol uitreiking. Het wordt afgeraden om minderjarige kinderen mee te nemen naar de uitreiking.

De uitreikingen vinden op de volgende data plaats: