Masterdiploma en -uitreiking

In verband met de maatregelen rondom COVID-19 vinden er voor masterstudenten op dit moment aangepasteuitreikingen georganiseerd. Berichtgeving hierover ontvang je op het e-mailadres wat je in Studielink hebt opgegeven. Controleer daarom in Studielink of dit e-mailadres up-to-date is en pas dit zonodig aan.

Voor de laatste updates over de buluitreiking en de COVID-19 maatregelen, check regelmatig de EUR websites over buluitreiking en Covid Maatregelen EMC

Uitreiking 
De masterdiploma uitreikingen Geneeskunde vinden iedere laatste vrijdag van de maand plaats, m.u.v. feestdagen en de maand december.  Na afronding van je diplomaregistratie wordt je ingedeeld voor een buluitreiking. Vanwege voorgaande COVID maatregelen vinden de uitreikingen in kleine groepen plaats, waardoor er rekening gehouden moet worden met een wachttijd van 2 maanden. Houdt hier rekening mee. Nadat je ingedeeld bent voor een uitreiking krijg je zes weken vooraf bericht over de exacte datum en tijdstip. Het is niet mogelijk om een voorkeur op te geven.

Voor het meest recente protocol over de uitreikingen verwijzen wij je naar de webpagina Protocol uitreiking. Gezien de steeds veranderende Covid-maatregelen kan het aantal gasten niet vooraf vastgesteld worden. Minstens zes weken voor de uitreiking wordt dit bekend gemaakt aan de kandidaten, maar houdt er rekening mee dat dit altijd nog kan wijzigen. Tevens wordt het dringend afgeraden om minderjarige kinderen mee te nemen naar de uitreiking.

De uitreikingen vinden op de volgende data plaats:

Aanvragen diplomaregistratie
Je diplomaregistratie wordt in gang gezet, zodra je bij het inleveren van je laatste beoordelingsformulier in OSIRIS Zaak aangeeft dat het je laatste resultaat is én je aan álle afstudeervoorwaarden hebt voldaan. Controleer goed of je beoordelingsformulier correct is ingevuld en of je aan deze voorwaarden voldoet. Wanneer dit onjuist is ingevuld kan je diplomaregistratie niet in gang worden gezet. Ontvang je jouw laatste resultaat niet via een beoordelingsformulier, bijvoorbeeld omdat je laatste resultaat een tentamencijfer is? Stuur in dit geval een e-mail naar het OSC. Het opmaken van je diploma en registreren in OSIRIS duurt uiterlijk 15 werkdagen vanaf het moment van je aanvraag. Let wel: tijdens feestdagen en de gehele Kerstvakantie (2 weken) worden geen diplomaregistraties in behandeling genomen.

Let op. Het is belangrijk dat je toch de 'vragenlijst ceremonie' invult, anders kan het OSC de zaak niet volledig afsluiten.

OSIRIS Zaak
Je afstuderen verloopt via OSIRIS Zaak en is verdeeld over twee Zaken:

Afstuderen 1 - diploma
Wanneer je bij het uploaden van je laatste beoordelingsformulier hebt aangegeven dat dit je laatste resultaat is, wordt de Zaak 'Afstuderen 1 - Diploma' voor je opgestart. Aan het eind van deze Zaak is je diploma geregistreerd en kun je jouw BIG registratie aanvragen. Het afronden van deze Zaak en het registreren van je diploma duurt uiterlijk 15 werkdagen. Zodra je diploma is geregistreerd ontvang je meteen een bevestiging per e-mail vanuit OSIRIS Zaak. Verderop in dit item lees je meer over het aanvragen van je BIG-registratie.

Omdat de Examencommissie en Commissie Longitudinale Beoordeling Professionaliteit ook nog naar de afstudeerzaak kijken, is het helaas niet mogelijk om een versneld registratieproces aan te vragen (zie ook hieronder het kopje ‘Longitudinale beoordeling coschappen’).

Afstuderen 2 - uitreiking
Vanwege de verschuivingen door corona gaat de indeling voorlopig nog buiten de Zaak 'Afstuderen 2 - Uitreiking' om. Je ontvangt de informatie over de uitreiking vanuit het CLBP.

Datum en tijdstip uitreiking
Je wordt op volgorde van afstudeerdatum ingedeeld voor een uitreiking. Je ontvangt nooit korter dan zes weken vóór de uitreiking jouw datum. Deze datum staat vast, het is niet mogelijk om jezelf voor een datum af- of aan te melden. Het tijdstip van jouw uitreiking ontvang je uiterlijk vier weken voor de uitreiking.

Longitudinale beoordeling professionaliteit
In de master zijn er studiepunten te behalen voor de longitudinale beoordeling coschappen. Het gaat hier om een beoordeling van het professionele gedrag in de coschappen. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door de Commissie Longitudinale Beoordeling Professionaliteit (CLBP). In de oude master gaat het om vijf studiepunten, die pas tijdens het afstudeerproces worden toegekend onder de cursuscode GENMACO-LBCP. In de nieuwe master gaat het om twee studiepunten. Hiervan heeft 1 punt betrekking tot de serie A en B coschappen en 1 punt gaat over het oudste coschap (serie C). Hieronder een verdere toelichting.

LBP voor serie C (LBP-1)
In de nieuwe master ontvang je een studiepunt voor professioneel gedrag na de coschappen van serie A en B. Dit valt onder de cursuscode GENMALBP1-O. Dit punt wordt periodiek toegekend door het CLBP, met als voorwaarde dat alle studiepunten van coschappen serie A en B binnen zijn (zowel de coschapbeoordelingen als het themaonderwijs, dus de bloktoetsen en het verplichte onderwijs). Is dat het geval, dan kom je op de lijst van studenten die voor dit punt in aanmerking komen. Het CLBP onderzoekt dan of er lopende kwesties zijn m.b.t. het professionele gedrag. Zijn die er niet, dan kennen zij binnen enkele weken na ontvangst van de kandidatenlijst, dit punt in Osiris toe. 

LBP voor afstuderen (LBP-2)
Het studiepunt voor het professionele gedrag tijdens het oudste coschap wordt in de nieuwe master ook vlak voor je afstuderen verwerkt. Dit komt dus qua verwerking overeen met de vijf studiepunten in de oude master.
Nadat je jouw laatste resultaat hebt ingediend wordt je verzoek voor afstuderen verstuurd naar de Examencommissie en naar de CLBP. Deze commissies controleren of er geen lopende kwesties zijn met betrekking tot het professionele gedrag en geven dan akkoord. De CLBP kent dan ook dit laatste punt of deze laatste punten toe in Osiris.

Je hoeft voor het ontvangen van deze professionaliteitspunten geen contact op te nemen met het OSC. Als je voldoet aan de voorwaarden (zie ook kennisitem; 
Afstudeervoorwaarden masterdiploma), worden deze punten vanzelf toegekend. Let op: neem deze voorwaarden zorgvuldig door, zodat je voldoet aan de eisen om te mogen afstuderen. Meer informatie over het CLBP vind je op deze website.

Portfolio
Het is noodzakelijk dat de beoordeling van het 'portfolio' vóór het indienen van het laatste resultaat is verwerkt in OSIRIS. Het beoordelen van je portfolio door de docent kan een aantal weken in beslag nemen. Lever deze documenten dus volledig en tijdig aan via EPASS, zodat de docent ze ruim voor de deadline kan beoordelen. Wanneer je portfolio resultaat niet op tijd binnen is kun je niet afstuderen en deelnemen aan een uitreiking. De cursuscode is GENMACO-LBCP voor de oude master en GENMAPO-L voor de nieuwe master.

Vervroegen beoordeling
De examencommissie staat niet toe dat een beoordeling van een masteronderzoek of coschap wordt vervroegd. Een beoordeling mag nooit eerder plaatsvinden dan de voorlaatste dag waarop het onderzoek of coschap eindigt. Het eerder laten beoordelen om zo te kunnen deelnemen aan een uitreiking of sneller af te studeren, maakt het resultaat ongeldig.

Eindwerken Academische Vorming
Wil je dat het afstudeerproces zo snel mogelijk na je oudste coschap in gang wordt gezet, dan is het verstandig om je eindwerken Academische vorming (EBM en Ethiek) ruim voor het einde van je oudste coschap in te leveren. Op die manier is de kans groter dat deze eindwerken beoordeeld zijn voordat je oudste coschap wordt beoordeeld, en kun je meteen na je oudste coschap alles uploaden in Osiris Zaak.

NB: Namens de docenten Academische Vorming verzoeken we je om geen contact met hen op te nemen over de beoordelingstermijn, in de hoop dat ze de eindwerken met spoed zullen beoordelen. Zij zullen hier dan ook niet op ingaan. Je kunt al vroeg in het oudste coschap beginnen met de eindwerken. Soms moet je het eindwerk na de beoordeling nog reviseren, dat is dan niet anders.

Diploma geregistreerd?
Voor deelname aan de uitreiking hoef je niet ingeschreven te staan. Wanneer jouw uitreiking een paar maanden na je diplomaregistratie plaatsvindt heeft dit dus geen gevolgen voor jouw afstudeerdatum, het betalen van collegegeld en de aanvraag van je BIG registratie.

BIG-registratie
Zodra je via OSIRIS Zaak een bericht ontvangt dat je diploma staat geregistreerd, kun je direct de aanvraag voor jouw BIG registratie indienen. Dit kan dus ook voordat je je diploma op papier hebt ontvangen. Je kunt je diploma selecteren in het online aanvraagformulier van het BIG. Meer informatie over het voorbereiden van je BIG-registratie vind je op de website van het BIG-register.

Erkenningscertificaat en excellentietraject
Studenten die zich tijdens de studie hebben ingezet als vrijwilliger kunnen een erkenningscertificaat aanvragen. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van een erkenningscertificaat vind je hier.
Studenten die het klinisch excellentietraject (dedicated schakeljaar) hebben afgerond, ontvangen hiervan een certificaat tijdens de uitreiking. Het OSC stuurt hiervoor een verzoek naar de betreffende afdeling en voegt het certificaat toe aan de diplomastukken. Meer informatie over het klinisch excellentietraject vind je
hier.

Uitschrijven
Je dient ingeschreven te staan tot en met de dag van het laatst behaalde resultaat, mits er geen kwesties meer lopen bij de Examencommisie en CLBP. De toetsdatum voor de punten van professioneel gedrag - mits er geen lopende kwesties zijn - zal nooit later zijn dan de datum van je laatst behaalde resultaat en dus geen invloed hebben op je afstudeerdatum. Is de laatste dag van je coschap of masteronderzoek bijvoorbeeld op 31 december, dan mag je jezelf per 1e van de volgende maand (1 januari) uitschrijven. Uitschrijven voor de opleiding dien je zelf te doen via Studielink. Je hoeft dus niet ingeschreven te staan tijdens de master diploma-uitreiking. Meer informatie over de voorwaarden voor uitschrijven vind je in het kennisitems Afstudeervoorwaarden masterdiploma en In- en uitschrijven Master Geneeskunde

Coassistenten-overeenkomst
Wanneer je afstudeerzaak is gestart, geeft het OSC aan Personeels- en salarisadministratie (PSA) door dat je coassistenten-overeenkomst opgeheven mag worden. Hiervoor hoef je dus niet naar het OSC te mailen.

ERNA account
Enkele maanden na je uitschrijving wordt je ERNA account geblokkeerd. Wanneer dit precies is vind je in
ASK Erasmus (zoekwoord: ERNA).

Collegegeld
Meer informatie over collegegeld en restitutie vind je op de website van de
Erasmus Universiteit. Heb je toch nog vragen hierover? Neem dan contact op met het Erasmus Studenten Service Centrum.

Foto’s
Tijdens de uitreiking maakt de Erasmus MC fotograaf professionele foto’s. Deze worden na de uitreiking per e-mail aan alle kandidaten beschikbaar gesteld. 

Diplomastukken
De diplomastukken bestaan uit: het diploma (getuigschrift), een Nederlandstalige cijferlijst, een Engelstalige cijferlijst en een diplomasupplement. Studenten hoeven zelf geen diplomastukken te tekenen, deze worden uitsluitend ondertekend door de voorzitter van de examencommissie. 

Diplomaverificatie en digitaal uittreksel
Een werkgevende instantie dient via het Examenregister (ook Engelstalig) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) jouw diplomagegevens te controleren.
Nadat je bent geslaagd worden jouw diplomagegevens automatisch verstuurd naar het Diplomaregister (Mijn Diploma's van DUO -meer informatie over het Diplomaregister vind je hier). Hieruit kun je zelf een digitaal en gecertificeerd uittreksel halen van je diplomagegevens. Deze kun je gebruiken bij sollicitaties of andere momenten waarin je moet aantonen welke diploma’s je hebt behaald. Dit uitreksel is internationaal erkend. Ook kun je gebruik maken van het examenregister van de EUR, dit is eveneens internationaal erkend. Let op, je wordt hier alleen in opgenomen als je hiervoor toestemming hebt gegeven via Studielink. Heb je aanvankelijk geen toestemming gegeven en wil je toch opgenomen worden? Stuur dan een mail naar het OSC.

Voor gewaarmerkte kopieën van cijferlijsten en/of diploma's dient een afspraak in het Onderwijscentrum gemaakt te worden. Hiervoor kun je een mail sturen naar osc@erasmusmc.nl. Heb je een gewaarmerkt studievoortgangsoverzicht nodig? Hiervoor kun je ook terecht bij de balie in het OWC. 

Overige diplomaverificaties
Meer informatie over overige (handmatige) verificaties vind je op de website van de EUR.

Werken in het buitenland
Diplomastukken worden eenmalig verstrekt. Heb je alleen een Nederlandstalig diploma en wil je deze vertalen? Dan dien je deze laten vertalen door een gecertificeerd vertaalbureau.
Wil je jouw behaalde diploma waarderen of beschrijven voor in het buitenland? Meer informatie hierover lees je op de website van de 
Rijksoverheid.